ZORGBUDGET VOOR OUDEREN MET EEN ZORGNOOD
Inhoud


Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw zelfredzaamheid beperkt is.

Voorwaarden


procedure

Procedure


  • Inwoners van Vlaanderen kunnen voor ondersteuning van een aanvraag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, of een herziening terecht bij hun zorgkas.
  • Inwoners van Brussel kunnen voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden terecht bij de FOD Directie-Generaal Personen met een handicap.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Sociaal tarief voor energie (elektriciteit, aardgas, warmte)
Sociaal tarief voor water
Gratis abonnement van De Lijn voor personen met een handicap