EVC-TRAJECTEN
Inhoud


Hebt u uw vak al doende geleerd? Hebt u als vrijwilliger gewerkt? Hebt u een opleiding gevolgd, zonder dat u daar een officieel certificaat voor gekregen hebt? Voor bepaalde beroepen kunt u uw ervaring laten erkennen. Zo toont u zwart op wit aan dat u uw vak onder de knie hebt.

Voorwaarden


U kunt voor een welomschreven lijst van beroepen uw ervaring laten erkennen door een EVC-traject te volgen, zodat u die ervaring kunt aantonen bij uw huidige of nieuwe werkgever. EVC staat voor ‘Erkennen van Verworven Competenties’.Je hebt de ‘beroepskwalificerende EVC-trajecten’ en de ‘ervaringsbewijzen’.Als u werkzoekende bent, kunt u op de webpagina van VDAB zien voor welke beroepen u uw ervaring kunt laten erkennen en wat u daarvoor moet kennen en kunnen. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden om uw ervaring te verzilveren:

Procedure


Een EVC-traject houdt in dat u, nadat u uitgenodigd bent voor een inschattingsgesprek, deelneemt aan een praktische proef. Tijdens de proef gaat de beoordelaar na of u over de vereiste competenties beschikt om het beroep uit te oefenen.Slaagt u voor de proef, dan krijgt u een officieel bewijs. Bij een beroepskwalificerend EVC-traject verkrijgt u zelfs een beroepskwalificatie die identiek, en dus evenveel waard is als een beroepskwalificatie die behaald is via het volgen van een opleiding bij een erkende opleider of onderwijsinstelling.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kosten
Bent u ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende? Dan zijn de trajecten die op de VDAB-website vermeld worden, gratis.Hebt u werk? Dan kost het traject 100 of 120 euro, naargelang van het beroep dat u kiest. U kunt betalen met opleidingscheques. En als uw werkgever ermee instemt, kunt u op de dag van de proef Vlaams opleidingsverlof nemen.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Individuele Beroepsopleiding (IBO) voor werkzoekenden
Beroepsinlevingsstage (BIS)