ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN KUNSTENAARS EN PROFESSIONELE KUNSTENORGANISATIES
Inhoud


Individuele kunstenaars en professionele kunstenorganisaties kunnen ondersteuning genieten van de Vlaamse overheid via het Kunstendecreet.

Voorwaarden


Het Kunstendecreet biedt subsidies voor podiumkunsten, muziek, beeldende en audiovisuele kunsten, fotografie, architectuur en vormgeving, en mengvormen hiervan.De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor subsidie:
  • Individuele kunstenaars
    Individuele kunstenaars kunnen ondersteund worden met projectsubsidies, beurzen, residentiebeurzen en tegemoetkomingen voor internationale presentatiemomenten.
  • Kunstenorganisaties
    Kunstenorganisaties kunnen op meerjarige basis ondersteund worden voor een periode van vijf of tien jaar. Organisaties die niet op meerjarige basis worden ondersteund, kunnen wel voor projectsubsidiëring in aanmerking komen.

Procedure


Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u alle informatie over de verdere voorwaarden, de procedure en de indiendata.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
Kunstvormen op het vlak van literatuur en film vallen onder de bevoegdheid van respectievelijk Literatuur Vlaanderen en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en komen niet in aanmerking voor subsidiëring via het Kunstendecreet.

Regelgeving


Het Kunstendecreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit vormen samen het belangrijkste beleidskader voor de professionele kunsten in de Vlaamse Gemeenschap.

Links


Subsidies voor kunstenaars en professionele kunstenorganisaties

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Kunsten en Cultureel Erfgoed
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Projectsubsidie voor een initiatief in de audiovisuele of gamesector (Decreet Vlaams Audiovisueel Fonds 1999)
Subsidies voor de letterensector