PROJECTSUBSIDIE VOOR EEN INITIATIEF IN DE AUDIOVISUELE OF GAMESECTOR (DECREET VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 1999)
Inhoud


Via het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) wil de Vlaamse overheid de onafhankelijke professionele audiovisuele en gamesector financieel ondersteunen. Dankzij die steun krijgen actoren in deze sectoren de kans om rond die thema’s ideeën en initiatieven uit te werken.Zo biedt het VAF financiële steun voor de productie van films, series, games en interactief werk vanaf het scenario tot de postproductie. Makers, vertoners en distributeurs kunnen rekenen op professionele omkadering voor hun activiteiten. En ook voor de internationale promotie van Vlaamse films, reeksen en games is er steun, net als voor organisaties die inzetten op een levendige, kwalitatieve en diverse filmcultuur in Vlaanderen.

Voorwaarden


Het VAF beheert 3 fondsen:
  • het VAF/Filmfonds: voor 'single' creaties (eendelige, op zichzelf staande werken)
  • het VAF/Mediafonds: voor televisiereeksen en de crossmediale afgeleiden daarvan
  • het VAF/Gamefonds: voor de productie van games.
Binnen deze fondsen kunnen er verschillende financiële premies worden toegekend, die samenvallen met de opeenvolgende stadia in het creatieproces:
  • scenariosteun
  • ontwikkelingssteun
  • (post)productiesteun.
Op de websites van het VAF en Screen Flanders vindt u een uitgebreid overzicht van alle voorwaarden.

Procedure


Op de websites van het VAF en Screen Flanders vindt u alle informatie en de nodige formulieren om een subsidie aan te vragen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Subsidiebedrag
De subsidie wordt bepaald op basis van een kwalitatieve beoordeling van uw aanvraag.

Regelgeving


Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds

Links


Subsidies Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)
Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)
Screen Flanders

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Media en film

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest