SUBSIDIES VOOR DE LETTERENSECTOR
Inhoud


Literaire kwaliteit bevorderen en bijdragen tot de professionalisering van de literaire actoren zijn centrale doelstellingen van Literatuur Vlaanderen (het vroegere Vlaams Fonds voor de Letteren) dat een waaier aan subsidieregelingen uitgewerkt heeft.

Voorwaarden


Subsidies voor auteurs, stripauteurs en illustratoren:
  • Werkbeurzen voor literaire auteurs en illustratoren
  • Stimuleringsbeurzen voor literaire auteurs en illustratoren
  • Werkbeurzen voor non-fictieauteurs
  • werkbeurzen voor stripauteurs
Subsidies voor literaire vertalers:
  • Projectbeurzen literaire vertalers
  • Stimuleringssubsidies voor beginnende literaire vertalers
  • Startende literaire vertalers
Subsidies voor auteurslezingenSubsidies voor leesbevorderingSubsidies voor doelgroepgerichte literaire publicatiesSubsidies voor uitgeversSubsidies voor literaire tijdschriftenSubsidies voor organisaties:
  • Subsidies voor literaire manifestaties en stripmanifestaties
  • Subsidies voor literaire organisaties
  • Subsidies voor auteursgenootschappen

Procedure


Op de website van Literatuur Vlaanderen vindt u meer info over de procedure om een subsidie aan te vragen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Subsidies voor de letterensector

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Literatuur Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest