VRIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING NA VERBOUWING VAN HANDELSPAND TOT WONING (TOT EN MET 2018)
Inhoud


Als u een klein handelspand tot woning verbouwde, kon u voor een periode van 3 aanslagjaren een volledige vrijstelling van onroerende voorheffing genieten.Deze vrijstelling is vanaf aanslagjaar 2019 aan nieuwe regels onderworpen. U kunt nog een (gedeeltelijke) vrijstelling krijgen voor de:
  • verbouwing van een handelspand in een winkelarm gebied
  • verbouwing van een handelspand in een kernwinkelgebied.

Voorwaarden


procedure

Procedure


De vrijstelling kan nog enkel aangevraagd worden voor het aanslagjaar 2018 en vorige. Daarom is het aanvraagformulier nog beschikbaar. In de praktijk kunt u het nog gebruiken om de aanvraag te doen onder de vorm van een bezwaar voor het aanslagjaar 2018 en vorige, mits u dat aanslagbiljet nog maar recent ontvangen hebt. Een bezwaar moet u immers binnen de drie maanden indienen. Gebruik daarvoor het formulier op de website van de Vlaamse Belastingdienst.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Bij een vrijstelling moet u de onroerende voorheffing niet betalen voor een periode van 3 aanslagjaren vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar dat de woning wordt bewoond.

Links


Vrijstelling onroerende voorheffing na verbouwing handelspand tot woning (tot en met 2018)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vrijstelling van de onroerende voorheffing na verbouwing van een handelspand in een winkelarm gebied
Gedeeltelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing na verbouwing van een handelspand in een kernwinkelgebied