VRIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING NA VERBOUWING VAN EEN HANDELSPAND IN EEN WINKELARM GEBIED
Inhoud


Als u een handelspand tot woning verbouwt, dan kunt u voor een periode van 5 aanslagjaren een volledige vrijstelling van de onroerende voorheffing genieten.

Voorwaarden


U komt in aanmerking voor deze vrijstelling als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • het onroerend goed moet gebruikt zijn voor een kleinhandelsactiviteit;
  • het onroerend goed ligt in een winkelarm gebied;
  • het onroerend goed wordt verbouwd tot een of meerdere woningen;
  • de verbouwing gebeurt volgens een geldige omgevingsvergunning (stedenbouwkundige vergunning); als er geen vergunning nodig is, volstaat een attest van de gemeente dat de verbouwingswerken niet vergunningsplichtig zijn;
  • binnen de vijf jaar na de voorlopige oplevering van de verbouwingswerken moeten de nieuwe bewoners er gedomicilieerd zijn.
Deze vrijstelling geldt vanaf het aanslagjaar 2019.

Procedure


U kunt de vrijstelling aanvragen:
  • Op voorhand via het aanvraagformulier
  • Via een bewaar als u al een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing hebt ontvangen voor het aanslagjaar waarvoor u de vrijstelling wil aanvragen.  U gebruikt hiervoor ook het aanvraagformulier.
U moet verschillende bewijsstukken meesturen die aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet. De bewijsstukken staan vermeld op het aanvraagformulier.U verstuurt het aanvraagformulier:

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Bij een vrijstelling moet u de onroerende voorheffing niet betalen voor een periode van 5 aanslagjaren. De vrijstellingsperiode gaat in vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin de woning effectief wordt betrokken.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Onroerende voorheffing