GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING NA VERBOUWING VAN EEN HANDELSPAND IN EEN KERNWINKELGEBIED
Inhoud


Als u een deel van handelspand tot woning(en) verbouwt, dan kunt u voor een periode van 5 aanslagjaren een vrijstelling van de onroerende voorheffing genieten voor de delen die als woning zullen worden gebruikt. Deze vrijstelling geldt vanaf het aanslagjaar 2019.

Voorwaarden


  • in het onroerend goed waarvoor u de vrijstelling vraagt, moet minstens de benedenverdieping gebruikt blijven worden voor een kleinhandelsactiviteit;
  • het onroerend goed ligt in een kernwinkelgebied;
  • in het onroerend goed worden een of meerdere verdiepingen boven de benedenverdieping verbouwd tot een of meerdere woningen;
  • de verbouwing gebeurt volgens een geldige omgevingsvergunning (stedenbouwkundige vergunning); als er geen vergunning nodig is, volstaat een attest van de gemeente dat de verbouwingswerken niet vergunningsplichtig zijn;
  • binnen de vijf jaar na de voorlopige oplevering van de verbouwingswerken moeten de nieuwe bewoners er gedomicilieerd zijn.

Procedure


U kunt de vrijstelling op voorhand aanvragen of via een bezwaar als u al een aanslagbiljet hebt ontvangen voor het aanslagjaar waarvoor u de vrijstelling wil aanvragen. U moet verschillende bewijsstukken meesturen die aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Vrijstelling
Bij een vrijstelling moet u de onroerende voorheffing niet betalen op het gedeelte dat gebruikt wordt als woning voor een periode van 5 aanslagjaren. De vrijstellingsperiode gaat in vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin de woning effectief wordt betrokken.

Links


Vrijstelling onroerende voorheffing na verbouwing handelspand in kernwinkelgebied

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Onroerende voorheffing
Vrijstelling van de onroerende voorheffing na verbouwing van een handelspand in een winkelarm gebied