AANWERVINGSINCENTIVE VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN
Inhoud


De aanwervingsincentive is een premie voor de werkgever die een langdurig werkzoekende in dienst neemt.

Voorwaarden


De werknemer moet onder meer:
  • op het ogenblik van indiensttreding minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij de VDAB.
  • op het einde van het kwartaal van de indiensttreding 25 jaar of ouder en jonger dan 56 jaar zijn.
Lees meer over de voorwaarden voor werkgever en werknemer.

Procedure


De aanwervingsincentive kan alleen online aangevraagd worden. Dat moet binnen 3 maanden na indiensttreding gebeuren.Lees meer over de aanvraag van de aanwervingsincentive.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De werkgever ontvangt de aanwervingsincentive in twee schijven:
  • een eerste schijf van maximaal 1.250 euro als de werknemer drie maanden bij de onderneming werkt
  • een tweede schijf van maximaal 3.000 euro als de werknemer één jaar bij de onderneming werkt.
Lees meer over de uitbetaling van de aanwervingsincentive.

Regelgeving


BVR van 17/02/2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden

Links


Aanwervingsincentive (Vlaanderen.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren
Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers