DOELGROEPVERMINDERING LAAGGESCHOOLDE JONGEREN
Inhoud


Werft u een laaggeschoolde jongere aan? Met deze doelgroepvermindering hoeft u onder bepaalde voorwaarden geen socialezekerheidsbijdragen te betalen voor die werknemer.

Voorwaarden


De jongere:
  • is jonger dan 25
  • werkt in een Vlaamse vestigingseenheid
  • is laaggeschoold
  • is niet meer voltijds leerplichtig.
  • maakt bij VDAB een loopbaanportfolio aan met daarin zijn studiegegevens. .
  • is minstens halftijds tewerkgesteld, tijdelijk of vast.
Lees meer over de voorwaarden van de doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren.

Procedure


Duid uw vermindering aan bij de DmfA-aangifte (verminderingscode 6300). Lees meer over de aanvraag van deze doelgroepvermindering.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Als werkgever van een laaggeschoolde jongere die halftijds of voltijds werkt, krijgt u de volledige vrijstelling van de socialezekerhei’dsbijdragen voor die werknemer.U kunt de RSZ-vermindering gedurende 8 kwartalen krijgen.Hoeveel bedraagt de doelgroepvermindering?

Links


Doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren (Vlaanderen.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Doelgroepverminderingen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers
Doelgroepvermindering oudere niet-werkende werkzoekenden
WSE - DGV - Doelgroepvermindering personen zonder recente, duurzame werkervaring