VLAAMSE DOELGROEPVERMINDERING VOOR JONGEREN
Inhoud


Als u als werkgever een jongere aanwerft, kunt u een RSZ-vermindering krijgen. Dat is een korting op de werkgeversbijdragen die u voor die werknemer moet betalen.Deze 'Vlaamse doelgroepvermindering voor jongeren' komt in de plaats van de oude federale 'doelgroepvermindering voor jonge werknemers', die is stopgezet 1 juli 2016.

Voorwaarden


De onderneming of de vestiging waarin de nieuw aangeworven jongere werkt, moet in het Vlaams Gewest liggen.Als ondernemer kunt u de RSZ-vermindering krijgen als de jongere:
  • nog geen 25 is: de 25ste verjaardag van de jongere mag niet in het kwartaal vallen waarin hij bij u in dienst treedt
  • en geen diploma van hoger onderwijs heeft en dus laaggeschoold of middengeschoold is.
Als ondernemer kunt u de RSZ-vermindering alleen krijgen als het refertekwartaalloon van de jongere die u aanwerft, onder een bepaalde grens blijft. Het refertekwartaalloon is het brutoloon dat hij verdient als hij tijdens een kwartaal voltijds en ononderbroken werkt.
  • Het eerste jaar bedraagt het refertekwartaalloon 7.500 euro.
    Het tweede jaar bedraagt het refertekwartaalloon 8.100 euro. De maximumgrens ligt in het tweede jaar hoger, zodat een hardwerkende jongere toch beloond kan worden.
  • Het refertekwartaalloon kan variëren per kwartaal, waardoor het mogelijk is dat de werkgever in een bepaald kwartaal geen vermindering krijgt en het daaropvolgende dan weer wel.
    Als de nieuw aangeworven jongere geen volledige prestaties heeft in een bepaald kwartaal, bijvoorbeeld bij indiensttreding midden in een kwartaal, bij deeltijds werk of bij langdurige ziekte, dan wordt het bedrag van de vermindering aangepast.
De jongere moet voor zijn indiensttreding via 'mijn loopbaan' van de VDAB een loopbaanportfolio met correcte studiegegevens aangemaakt hebben.
Als hij dat pas na de indiensttreding doet, kan de werkgever de doelgroepvermindering pas krijgen vanaf het kwartaal waarin de jongere zich alsnog registreert.

Procedure


Na elk kwartaal kunt u de RSZ-vermindering aanvragen voor het afgelopen kwartaal. U doet dat via de driemaandelijkse DMfA-aangifte.Duid in de DMfA-aangifte aan dat u een RSZ-vermindering voor een jongere wilt. De RSZ voert de korting automatisch door of brengt u op de hoogte als u niet in aanmerking komt.U kunt de RSZ-vermindering gedurende 8 kwartalen krijgen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De RSZ-vermindering gebeurt per kwartaal. Na elk kwartaal kunt u de korting aanvragen voor het afgelopen kwartaal.Hoeveel vermindering u als werkgever krijgt, hangt af van het scholingsniveau van de jongere:
  • voor een laaggeschoolde jongere krijgt u 1.150 euro korting per kwartaal
  • voor een middengeschoolde jongere krijgt u 1.000 euro korting per kwartaal.

Links


Doelgroepvermindering voor jongeren

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Doelgroepverminderingen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers