VLAAMSE DOELGROEPVERMINDERING VOOR OUDERE WERKNEMERS
Inhoud


Als u als werkgever iemand van minstens 58 aanwerft of in dienst houdt, kunt u een RSZ-vermindering krijgen. Dat is een korting op de werkgeversbijdragen die u voor die werknemer moet betalen.De Vlaamse doelgroepvermindering komt in de plaats van de oude federale 'doelgroepvermindering voor oudere werknemers', die is stopgezet op 1 juli 2016.

Voorwaarden


  • De onderneming of de vestiging waarin de 58-plusser werkt, moet in het Vlaams Gewest liggen.
  • Uw bedrijf behoort tot de privésector, dus niet tot de overheid of de socialprofitsector.
  • Uw medewerker is 58 jaar of ouder op de laatste dag van het kwartaal waarvoor u de RSZ-vermindering aanvraagt.
  • Als ondernemer kunt u de RSZ-vermindering alleen krijgen als het refertekwartaalloon van de werknemer voor wie u de korting vraagt, onder de grens van 13.400 euro blijft. Het refertekwartaalloon is het brutoloon dat hij verdient als hij tijdens een kwartaal voltijds en ononderbroken werkt.
  • Als de medewerker geen volledige prestaties heeft in een bepaald kwartaal, bijvoorbeeld bij indiensttreding midden in een kwartaal, bij deeltijds werk of bij langdurige ziekte, dan wordt het bedrag van de vermindering aangepast.
  • Voor u een nieuwe 58-plusser in dienst neemt, moet hij zich vooraf ingeschreven hebben bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Concreet moet hij in de maand voorafgaand aan de nieuwe tewerkstelling minstens 1 werkdag als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn geweest. Bijvoorbeeld: iemand in dienst wordt genomen op 10 oktober, moet minstens 1 dag ingeschreven geweest zijn als niet-werkende werkzoekende in de periode van 10 september tot en met 9 oktober.
    Werknemers die al in dienst waren voor hun 58ste, hoeven zich niet in te schrijven bij de VDAB.

Procedure


Na elk kwartaal kunt u de RSZ-vermindering aanvragen voor het afgelopen kwartaal. U doet dat door de gepaste code aan te duiden op de tewerkstellingslijn bij de driemaandelijks DmfA-aangifte.Duid in de DMfA-aangifte aan dat u een RSZ-vermindering voor een 58-plusser wilt. De RSZ voert de korting automatisch door of brengt u op de hoogte als u niet in aanmerking komt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De vermindering van uw werkgeversbijdragen hangt af van de leeftijd van de werknemer en van hoelang hij eventueel al in dienst was.U kunt de RSZ-vermindering gedurende 8 kwartalen krijgen.

Links


Doelgroepvermindering voor ouderen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Doelgroepverminderingen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vlaamse doelgroepvermindering voor jongeren