VLAAMSE DOELGROEPVERMINDERING VOOR OUDERE WERKNEMERS
Inhoud


Is een van uw werknemers 58 jaar of ouder? Met deze doelgroepvermindering kunt u een korting krijgen op de socialezekerheidsbijdragen die u als werkgever normaal gezien moet betalen voor die werknemer.

Voorwaarden


De werknemer:

  • is 58 jaar of ouder
  • werkt in een Vlaamse vestigingseenheid
  • is effectief aan de slag in uw onderneming.
  • heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, tijdelijk of vast.

De onderneming:

  • is gevestigd in het Vlaams Gewest
  • behoort to de privésector.
Lees meer over de voorwaarden voor werknemer en werkgever.

Procedure


U duidt de gevraagde vermindering aan met de verminderingscode 6320 op de tewerkstellingslijn in uw DmfA-aangifte.Lees meer over de aanvraag van deze doelgroepvermindering.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De vermindering van uw werkgeversbijdragen hangt af van de leeftijd van de werknemer en van hoelang hij eventueel al in dienst was.U kunt de RSZ-vermindering gedurende 8 kwartalen krijgen.Hoeveel bedraagt de doelgroepvermindering?

Links


Doelgroepvermindering voor oudere werkende werknemers (Vlaanderen.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Doelgroepverminderingen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren
Doelgroepvermindering oudere niet-werkende werkzoekenden
WSE - DGV - Doelgroepvermindering personen zonder recente, duurzame werkervaring