UPDATE: HUMANITAIRE NOODOPVANG ASIELZOEKERS - SITE CIVIELE BESCHERMING
Naar aanleiding van de mededeling van het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor aan de burgemeester omtrent de beoogde komst van een humanitaire noodopvang op de voormalige site van de Civiele Bescherming (Parkweg 1 te Jabbeke), vond een overleg plaats op vrijdag 4 november 2022.

Bij deze houden we u op de hoogte met de meest actuele informatie die we mochten ontvangen.

Door wie werd de beslissing genomen?

De beslissing om te voorzien in humanitaire noodopvang werd genomen door het kernkabinet van de regering en het Nationaal Crisiscentrum.

Welke instanties zorgen voor de organisatie van het opvangcentrum?

De organisatie ervan gebeurt door het Nationaal Crisiscentrum, Defensie en de Civiele Veiligheid. Er wordt beroep gedaan op de expertise van de gekende instanties die ervaren zijn in het organiseren van opvangcentra zoals Fedasil en het Rode Kruis.

Is het op vandaag zeker dat er een opvangcentrum wordt ingericht?

Nee. Momenteel worden de technische aspecten van de site en de gebouwen door de organiserende instanties onderzocht. Op heden is er nog geen beslissing genomen of de gebouwen voldoen aan alle technische aspecten en veiligheidsnormen om deze effectief als noodopvang in te richten.

Wat houdt humanitaire noodopvang in?

De opvang die zou georganiseerd worden in de gebouwen op de site van de Civiele Bescherming betreft een humanitaire noodopvang als gevolg van de huidige crisissituatie. In de media verschenen recent meerdere berichten over de dagelijkse wachtrijen aan de deuren van het Klein Kasteeltje (Fedasil, Brussel) waar mensen aanschuiven om zich te laten registreren als asielzoeker. Omwille van de grote toestroom en de huidige weerssituatie wordt door Fedasil bij de registratie voorrang gegeven aan gezinnen met kinderen, vrouwen en niet-begeleide minderjarigen.

De crisisopvang beperkt zich tot ‘bed, brood en bad’. Er zou slechts een beperkte inrichting van de gebouwen hiervoor gebeuren, bijvoorbeeld met veldbedden.

Het beoogde noodopvangcentrum zou een open centrum betreffen en de maximumcapaciteit zou 500 personen bedragen.

Over welke doelgroep en periode gaat het

Aangezien bij de registraties voorrang wordt gegeven aan gezinnen met kinderen, vrouwen en niet-begeleide minderjarigen, zouden eerst deze personen in het crisisopvangcentrum worden opgevangen. De vaakst voorkomende nationaliteiten die momenteel asiel aanvragen in België zijn personen uit Afghanistan, Syrië, Palestina, Burundi en Eritrea.

Na de registratie bij Fedasil (Klein Kasteeltje in Brussel), is het de bedoeling dat deze personen onder begeleiding, met bussen ingezet door Fedasil, naar het crisisopvangcentrum worden gebracht. Aangezien het een crisisopvang betreft met een beperkte inrichting, wordt telkens een verblijfsperiode van maximum 2 à 4 weken per persoon beoogd. Daarna zullen deze personen worden opgevangen in een open asielcentrum.

De maximumduur van de opening van het crisisopvangcentrum in Jabbeke zou 6 maanden betreffen.

Wanneer is de opstart voorzien?

Het opzet is om, als de gebouwen voldoen aan alle technische aspecten en veiligheidsvereisten, het crisiscentrum zo snel mogelijk in gebruik te nemen. De eerste ingebruikname zou ten vroegste plaatsvinden over 2 weken.

Wie zorgt voor de organisatie en begeleiding ter plaatse?

Voor het crisisopvangcentrum zal een centrumverantwoordelijke, met ervaring in het (bege)leiden van een opvangcentrum, worden aangeduid. De centrumverantwoordelijke zal geregeld in overleg gaan met de lokale instanties en een aanspreekpunt zijn voor de buurtbewoners.

Er zal 24u/24u bewaking aanwezig zijn in het gebouw.

Verder zullen er leefregels worden bepaald, waaraan de opgevangen personen zich dienen te houden en waaraan ook maatregelen zullen gekoppeld worden bij het niet-naleven ervan.

Indien het noodopvangcentrum wordt ingericht, zal een infomarkt georganiseerd worden en zal er mogelijkheid zijn om de site en de inrichting van de gebouwen vooraf aan de opening te bezichtigen.

Waar kunnen we terecht met vragen?

U kunt terecht met uw vragen in het gemeentehuis te Jabbeke, Dorpsstraat 3 (050/81.02.11 of gemeentehuis@jabbeke.be).

Indien nieuwe informatie ter beschikking is, wordt deze meegedeeld via de gemeentelijke website www.jabbeke.be.(laatst gewijzigd:8-11-2022)
Nieuws /