Raad voor Lokale Economie

ALGEMENE INFORMATIE


De Raad voor Lokale Economie werd opgericht op 31 januari 2005 onder de naam Middenstandsraad en is een gemeentelijke adviesraad voor middenstand en KMO’s, opgericht en erkend als adviesorgaan inzake lokale economie en toerisme. De Raad voor Lokale Economie heeft een drieledige doelstelling, namelijk instaan voor de lokale belangenbehartiging van de zelfstandige ondernemers, de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het ondernemersbeleid en het vervullen van een informatieve rol naar de handelaars en ondernemers van de gemeente toe.

De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de Raad voor Lokale Economie en houdt hierbij rekening met een aantal evenwichten. Het aantal stemgerechtigde leden van de Raad voor Lokale Economie dient voor minstens één derde uit vertegenwoordigers van handelsverenigingen te bestaan en het aantal niet-stemgerechtigden bedraagt maximaal de helft van het aantal stemgerechtigden. Er worden geen plaatsvervangers aangeduid.

SAMENSTELLING RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE


 • Voorzitter
  • Patrick Blomme
 • Secretaris
  • Perrine Randon
 • Stemgerechtigde leden
  • Acke Marie Rose
  • Allegaert Stephanie
  • Baillieu Jan
  • Blomme Patrick
  • Casier Lieve
  • Cooreman Ann
  • Degroote Christine
  • Deketelaere Patrick
  • Demeulemeester Sofie
  • Dereeper Joline
  • Dewispelaere Martine
  • Gereels Hendrik
  • Hoffman Karel
  • Keirsebilck Matti
  • Randon Perrine
  • Scherrens Johan
  • Verschaeve Inge
  • Verschaeve Joeri

AGENDA EN VERSLAGEN


 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
  (laatst gewijzigd:20-3-2009)
  Infogids A-Z /