Raad voor Lokale Economie RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE JABBEKE 

De Raad voor Lokale Economie werd opgericht op 31 januari 2005 onder de naam Middenstandsraad en is een gemeentelijke adviesraad voor middenstand en KMO’s, opgericht en erkend als adviesorgaan inzake lokale economie en toerisme. De Raad voor Lokale Economie heeft een drieledige doelstelling, namelijk instaan voor de lokale belangenbehartiging van de zelfstandige ondernemers, de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het ondernemersbeleid en het vervullen van een informatieve rol naar de handelaars en ondernemers van de gemeente toe.

De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de Raad voor Lokale Economie en houdt hierbij rekening met een aantal evenwichten. Het aantal stemgerechtigde leden van de Raad voor Lokale Economie dient voor minstens één derde uit vertegenwoordigers van handelsverenigingen te bestaan en het aantal niet-stemgerechtigden bedraagt maximaal de helft van het aantal stemgerechtigden. Er worden geen plaatsvervangers aangeduid.

 SAMENSTELLING 

De Raad voor Lokale Economie wordt voorgezeten door Patrick Blomme. De ondervoorzitter is Hendrik Gereels. Inge Verschaeve is secretaris voor de Raad voor Lokale Economie.

Stemgerechtigd leden

 • Ann Sinnaeve
 • Hendrik Gereels
 • Inge Verschaeve
 • Jean Baillieu
 • Johan Scherrens
 • Karel Hoffman
 • Lieve Casier
 • Patrick Blomme
 • Patrick Deketelaere
 • Perrine Randon
 • Steven Debrouwere
 • Valerie Doom
 • Yannick Maertens
 • Davy Debackere
 • Hilde Sierens
 • Christine Degroote
 • Pieter Demeulemeester
 • Melissa Vande Ryse
 • Lieve Derue

Niet-stemgerechtigd leden

 • schepen Chris Bourgois
 • Mira Becu (ambtenaar)
 • Julie Messiaen (ambtenaar)

 AGENDA EN VERSLAGEN 

 STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Infogids A-Z /