Ontdek Jabbeke

De geschiedenis van onze gemeente kent een rijk verleden met voor velen soms nog onbekende feiten. De gemeente Jabbeke in haar huidige constitutie bestaat sinds de fusie van de gemeenten in 1977. Voorheen waren Jabbeke, Varsenare, Stalhille, Snellegem en Zerkegem afzonderlijke entiteiten met een eigen verloop in de geschiedenis.

JABBEKE - VARSENARE - SNELLEGEM - ZERKEGEM - STALHILLE

JABBEKE

HET PERMEKEMUSEUM
Toen de Vlaamse expressionist Constant Permeke nog leefde en te Oostende werkte, zakte hij geregeld af naar Jabbeke. Daar huurde hij een huis in de toenmalige Hoogstraat, thans Dorpsstraat. Met de opbrengst van een grote opdracht kon hij grond aankopen om hier een eigen huis en atelier te bouwen. De woning kreeg de naam 'De Vier Winden' langs de Gistelsteenweg. Het huis werd in 1929-1930 gebouwd door architect Pierre Vandervoort. Het Provinciaal Museum dat in 1959 werd opengesteld omvat voornamelijk een aantal schilderijen en beeldhouwwerken van Permeke, maar daarnaast ook tal van documenten, foto's, briefwisseling en persoonlijke herinneringen van en over de kunstenaar.
(meer informatie)

DE SINT-BLASIUSKERK
De kerk van Sint-Blasius werd in 1871 opgetrokken naar een ontwerp van architect Verbeke. Ze bevat tal van bezienswaardigheden waaronder een schilderijencollectie van de 16de tot de 19de eeuw, zowel op doek als op paneel. Een orgelkast uit de 18de eeuw is een pronkstuk. In de kerk liggen verschillende graven van belangrijke personen uit de 15de en 18de eeuw. Ook Vlaams expressionist Constant Peremek vond hier zijn laatste rustplaats. Een beeld van Georges Minne siert het graf van Permeke en zijn Marietje. U vindt het graf aan de noordzijde van de kerk terug. (meer informatie)

DE MASKOBOSSEN
De Maskobossen vormen een uitloper van het grote Vloethemveldgebied. Tijdens de 18de eeuw werden deze gebieden ontgonnen en werden er rechte beukendreven in aangelegd. De boometage bestaat vooral uit oude zomereiken, berken en beuken. Eronder tref je in de struiketage tamme kastanje, Amerikaanse eik, lijsterbes en sporkehout aan. In de kruidenlaag heeft vooral de braam het voor het zeggen, maar ook de stekelvaren en het zeldzame dubbelloof komen er veel voor. Kamperfoelie, valse salie en pijpenstrootje vind je aan de droge bosranden. Vlier, boswilg, els en moerasspirea komen eerder aan de natte boskanten voor. Naast de algemene vogelsoorten kunnen ook houtsnip, zwartkap, tuinfluiter, groene en grote bonte specht, goudhaantje, boompieper en boomkruiper, torenvalk, buizerd en sperwer worden waargenomen.(meer informatie)

HET KANAAL BRUGGE-OOSTENDE
Aanvankelijk zorgde de Yperleet voor de ontwatering van de beken ten westen van Brugge. Naarmate de zee zich terugtrok en het Zwin verzandde, werd de scheepvaart op de Yperleet belangrijker. In het begin van de 17de eeuw besloot men de Yperleet te kanaliseren en zo Brugge een nieuwe waterweg naar de zee te geven. Door die ingreep werd de waterhuishouding langs de nieuwe ‘Vaart’ verplicht herzien: door de Meetkerkse watermolens, de pompgemalen en door de vele afwateringsgrachten probeerde men de wateroverlast onder controle te krijgen. Zo ontstond een nieuwe fauna en flora.(meer informatie)

KAPEL PIETER DERUDDER
De kapel werd gebouwd door de familie du Bus de Gisignies om een genezing af te smeken. Ze werd gebouwd op de plaats waar Pieter Derudder zijn been brak bij het vellen van een boom in het park van de burggraaf. Het Flaminckapark werd aangelegd in de 17de en 18de eeuw. Deze kapel kwam reeds in 1883 tot stand. Zij werd gebouwd door de plaatselijke werklieden, toen de burggraaf ernstig ziek werd. De ziekte week echter niet, integendeel, zij sleepte de burggraaf naar het graf. Toch bleef hij in zijn laatste levensmaanden standvastig geloven. Hij liet zich dikwijls op een draagberrie in de kapel binnendragen. De jonge graaf, amper 38 jaar, overleed aan de gevolgen van zijn ziekte op 3 juli 1883. Zijn stoffelijk overschot werd begraven volgens zijn laatste wens en bijgezet in de crypte van zijn eigen kapel.(meer informatie)

DE MOLEN VAN KERREBROUCK
In 1844 stond er een kleine houten molen op dit perceel. In 1848 werd deze molen opgekocht door wagenmaker-timmerman Jacobus Janssen. De houten staakmolen werd op teerlingen heropgebouwd en werd in het kadaster geregistreerd als 'windkoornmolen en wal'. In 1852 werd de molenuitbating verkocht aan Jan Coucke.(meer informatie)

LAURICA PLANTS/LAURETUM
Wil je meer weten over de laurierboom? Wil je weten hoe die nu gekweekt wordt? Benieuwd hoe groot de grootste laurierboom van het Lauretum is? Laurica Plants organiseert uitgebreide rondleidingen doorheen het Lauretum. Sporadisch, en slechts wanneer de laurier het middelpunt van de belangstelling inneemt, is het Lauretum een onvergetelijke locatie voor stijlvolle evenementen. De aanwezigheid van de laurierbomen verheft tentoongestelde producten tot het hoogste niveau en ondersteunt perfect hun klasse en sierlijkheid. Een gedeelte van de gebouwen fungeert als info- en documentatiecentrum. Alle mogelijke wetenswaardigheden i.v.m. de laurierteelt, waaronder heel wat historische zaken, zijn er te vinden. Periodiek wordt één en ander tentoongesteld.(meer informatie)

REREATIEDOMEIN KLEIN STRAND
Het recreatiedomein Klein Strand biedt u alle voorzieningen voor een sportieve of ontspannende beleving. U kunt een frisse duik nemen in het watersportmeer met waterglijbanencomplex, of liever rustig zonnen op het zandstrand. In juli en augustus kunnen we de waterskishow op zondag een echte aanrader noemen. Verder zijn er ook een waterskischool, in- en outdoortennisterreinen, een ploeterbad voor kleuters, verschillende speelterreinen en zoveel meer.(meer informatie)

VARSENARE

DE MAN'S ROTSE
De Man's Rotse werd in 1885 gebouwd op het domein van het kasteel De Blauwe Torre, in opdracht van de kasteelheer Alfred De Man, naar het voorbeeld van de grot van Lourdes. Om de genezing van zijn vrouw af te smeken, beloofde hij een Onze-Lieve-Vrouwgrot op te richten. Enkele dagen na zijn belofte geneest de zieke miraculeus. De kapel bevindt zich in de zuidwestelijke hoek van het omwalde domein en is opgericht tegen de wanden van een koepelvormige ijskelder. Wanneer het kasteel in 1936 door de Witte Paters wordt aangekocht, wordt op initiatief van Pater Gilles de Pélichy, de ijskelder omgevormd tot begraafplaats.
(meer informatie)

DE SINT-MAURITIUSKERK
Centraal in de dorpskern, in de bocht van de Oude Dorpsweg ligt de parochiekerk met omliggend kerkhof. De kerk is toegewijd aan de Heilige Mauritius en zijn gezellen, het Thebaanse Legioen. De torenbouw begon kort na 1200. Het eigenlijke neogotische kerkgebouw stamt uit 1896-1897 en werd ontworpen door architect J. Carette. Het oude torenportaal is sinds 1939 beschermd. In de kerk hangen enkele 18de eeuwse schilderijen. Rondom de kerk ligt een ommuurd en met leibomen afgezoomd en van fraai smeedijzeren hekwerk voorzien kerkhof. De tekeningen voor de bouwaanvraag uit 1880 voor het hek werden bewaard in het gemeentearchief. Links naast de poort ligt een perk met soldatengraven en een gedenkteken voor de Eerste Wereldoorlog. (meer informatie)

KASTEEL DE BLAUWE TORRE
Kasteel De Blauwe Torre is een historisch kasteeldomein dat anno 2011 bestaat uit een rechthoekig park van circa 14 hectare, begrensd door de Legeweg ten zuiden, de Hogeweg ten noorden, de grens met Sint-Andries ten oosten en ten westen de de Manlaan, eigenlijk de dreef naar het domein vanaf de Gistelsteenweg, die pas in 1960 is verhard en aan de gemeente overgedragen. Reeds in de 16de eeuw vinden we een vermelding van dit kasteel (‘t Goet ten Blaeuwen Torren’)dat met blauwe schalies was bedekt. Het bezat een opper- en een neerhof. In de 19de eeuw was het de residentie van de fa-milie de Man. In 1936 werd het aangekocht door de Paters van Lavigerie oftewel Witte Paters. In de zuidwestelijke hoek van het domein bevindt zich De Mans Rotse, tot op vandaag een bedevaartsoord. (meer informatie)

GEMEENTEHUIS VARSENARE
De imposante voormalige pastorie van Varsenare is gelegen op een vierkant omgracht perceel binnen een ruim beboomde en omheinde, openbaar toegankelijke tuin. Het gemeentehuis van Varsenare is omstreeks 2000 gerestaureerd naar een ontwerp van architecten I. Decoster en M. Verhelst en is hedentendage in gebruik als deelgemeentehuis. Door de restauratie kreeg de gevel wel een eigen accent. De pastorie werd op deze plaats, ten noordoosten van de kerk, ingeplant in 1540 als nieuwe ‘priesteraghie’ voor pastoor Symoen Janszeune. Het huidige gebouw is begin 19de-eeuws, met een hekwerk dat in 1847 aan de straatzijde werd toegevoegd, gelijktijdig met de omheining van de begraafplaats. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de pastorie twee jaar als gemeenteschool gebruikt. Behalve deze twee jaar, was het gebouw aansluitend tot 1992 in gebruik als pastorie. (meer informatie)

HOF VAN PROVEN
Op het gemeentelijk grondgebied liggen zeer veel historische hoeven. We vermelden hier alleen de belangrijkste nog bestaande hoeven. Het Hof van Proven is een monumentale hoeve, die met haar huidig voorkomen nog steeds getuigt van het enorme historische belang van deze site. De huidige gebouwen gaan in kern tot de 16de en 17de eeuw terug. De benaming van de hoeve deed haar intrede omstreeks 1501 als Jan van Gistel, Heer van der Mote en van Proven, de bezitting door huwelijk in handen krijgt. De Heren van Varsenare hadden hier hun verblijf-plaats in wat toen het kasteel van Proven was, met een opperhof en een neerhof. In de 17de eeuw ver-dween het kasteel en werd een omwalde hoeve opgebouwd. Andere: Hoeven Scotelaere, Ter Leye, Ter Love, Rietschilde, Kaproenken met rosmolen en Ter Hauwe.(meer informatie)

SNELLEGEM

DE SINT-ELIGIUSKERK
De Sint-Eligiuskerk is de parochiekerk en bestaat uit een combinatie van een romaanse en een neogotische kerk. Het romaanse gedeelte dateert uit de 12de eeuw. Hiervan is de achthoekige vieringstoren, gebouwd uit veldstenen, bewaard gebleven, alsook een gedeelte van de opstand van het middenschip. De neogotische basilicale kerk werd in 1892-1893 gebouwd naast de 12de-eeuwse romaanse kerk, wat een heel ongewone optie was in de 19de eeuw. Het was door een ontwerp van architect Antonius Verbeke die door de westelijke oriëntering van de nieuwe kerk de inplanting op het bestaande perceel mogelijk maakte, met ingangsportaal gericht naar de Kerkeweg. In 1994 werd een geslaagde restauratie uitgevoerd. In de kerk vind je enkele bezienswaardigheden.
(meer informatie)

HET OOSTHOF
Het Oosthof was de centrale hoeve van het kroondomein Snellegem. Reeds in 942 wordt deze hoe-ve vermeld in de schenkingsakte van graaf Arnulf de Grote. Hier werkte Jacob van Maerlant voor de Heren van Rode. De 16de-eeuwse ingangspoort en enkele delen van het interieur uit dezelfde periode geven de hoeve een grote historische waarde die ervoor zorgde dat ze beschermd werd als monument. Thans wordt het Oosthof als restaurant uitgebaat.(meer informatie)

HET HILDEGHEMHOF
Reeds in het begin van de 13de eeuw was het Hildeghemhof eigendom van het ‘Sint-Janshuys’, later het OCMW van Brugge en kende deze hoe-ve een bewogen geschiedenis aan de rand van het Vloethemveld. Ongetwijfeld stond zij voor een groot deel in voor de ontginningsgeschiedenis van het heidegebied. Ook hier bleven de walgrachten tot het einde van de 20ste eeuw getuigen van het verleden. De walgrachten werden helaas gedempt. (meer informatie)

DE VLOETHEMVELDHOEVE
Haar geschiedenis gaat zeker terug tot 1198 met de Heren van Vloethem. Ook zij stonden mee in voor de ontginning van het reeds genoemde Vloethemveld en de drooglegging van vele vijvers. Na de dood van de laatste landbouwer op het einde van de vorige eeuw leek deze historische hoeve tot verval gedoemd. Dankzij een familielid werd ze echter van de ondergang gered en zelfs beschermd als momument. Het behoud en het herstel gebeurden door de VZW Regionaal Landschap Houtland. De gebouwen worden momenteel gerestaureerd.(meer informatie)

DE BOERENMOLEN
Opgericht ter nagedachtenis van de B-17 bommenwerper die op 1 december 1943 te Snellegem neerstortte. Bruce Sundlun was de eregast op ‘Jabbeke Remembers’. De 89-jarige Amerikaan is de voormalige piloot van de B17-F Damn Yankee, de bommenwerper Boeing die op 1 december 1943 crashte langs de Zomerweg in Jabbeke. ‘Ik heb mijn leven te danken aan de Jabbekenaars. Dankzij jullie hulp overleefde ik dit hachelijke avontuur’, vertelt Sundlun tijdens een aangrijpende getuigenis aan het monument.(meer informatie)

OORLOGSMONUMENT B-17
De ‘Boerenmolen’ van Snellegem is een karakteristiek complex van een hoge, donkerrode romp van een stellingmolen waaraan een molenaarshuis en voormalige molen op de Waalbeek zijn gekoppeld. Het geheel is beschermd als monument, inclusief de gasmotor, en de omgeving, met visvijver, een deel van de Waalbeek, en een aantal (grotendeels) verbouwde hoeves, is beschermd als landschap. Aanvankelijk was de Boerenmolen een watermolen, in 1858 werd het een stenen windmolen.(meer informatie)

MONUMENT JACOB VAN MAERLANT
Jacob van Maerlant werd geboren in de nabije omgeving van Brugge en vestigde zich in het nabijgelegen Damme. Omstreeks 1260 werd hij koster in het plaatsje Maerlant op Voorne, vlakbij Brielle, waar hij met zijn schrijversactiviteit startte. Hij ligt begraven onder een blinde zerk in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Damme. Niet hij zou er onder liggen, alleen zijn lijk, zo redeneerde hij. Het Monument Jacob van Maerlant op het dorps-plein is een aandenken aan deze middeleeuwse dichter die in het Oosthof nog voor de Heren van Rode heeft gewerkt.(meer informatie)

HET VLOETHEMVELD
De bossen van wat nu Vloethemveld is, werden in 1298 door de gravin van Vlaanderen geschonken aan het Sint-Janshospitaal. Het hospitaal gebruikte de opbrengst van weideverhuur en houtwinning voor hun werking. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zochten de Duitse troepen naar een logistieke plaats even buiten het front. Het treinstation van Zedelgem (naar lichtervelde), de tramlijn naar houthulst en de aanwezig bossen maakten van Zedelgem een geschikte plaats. De aanleg van een vliegveld maakte Zedelgem een belangrijk logistiek centrum. De bossen werden gerooid en ter plaatse tot houtskool gemaakt voor de veldkeukens aan het front en voor de constructie van de loopgraven. (meer informatie)

DE LOVERLIJ
De pronktuin ‘Loverlij’ is onderverdeeld in 38 tuin-kamers gevuld met zo’n 960 soorten rozen in combinatie met een groot aantal vaste planten. Loverlij is een gerestaureerde herenhoeve omzoomd met water. Een gevoel van schoonheid, rust en gezelligheid komt je tegemoet zodra je de 200 meter lange oprijlaan opdraait … De herenhoeve is gelegen in Snellegem nabij Jabbeke en beschikt over een aantal stijlvol gedecoreerde, romantische gastenkamers en een unieke droomtuin van 2 hectaren groot, onderverdeeld in veertig kamers. Gastenkamers Loverlij is het ideale adres voor iedereen die op zoek is naar een unieke plek om te onthaasten. (meer informatie)

FIETSENMUSEUM DE VELODROOM
De privécollectie van het fietsenmuseum De Velodroom bevat een negentigtal fietsen, een uitgebreide verzameling lantaarns, taksplaten, balhoofdplaatjes, reclameborden van tal van rariteiten. Rond 1900 was de fiets een exclusief vervoermiddel voor de elite. Minderbedeelden hadden in het beste geval één fiets voor de hele familie of konden zich helemaal geen fiets veroorloven. De collectie illus-treert hoe de fiets van een exclusief rijtuig voor de bourgeoisie evolueerde tot een gebruiksmiddel voor de gewone man. Kom en ontdek het andere verhaal rond de fiets.(meer informatie)

ZERKEGEM

DE SINT-VEDASTUSKERK
De abdij van Sint-Vaast van Atrecht heeft vrij vroeg de rechten van de kerk in haar bezit gehad. Omstreeks 1450 werd de kerk tot de huidige afmetingen uitgebouwd. De gotische doopvont stamt uit de 16de eeuw. Men vindt er belangrijk kerkmeubilair uit de 17de tot 19de eeuw terug. In 2009 werd de restauratie van de kerk afgewerkt. De kerk bestaat uit een historisch oostelijk gedeelte en een neogotische uitbreiding in aansluitende stijl met toren, twee westtraveeën en een sacristie door architect William Curtis Brangwyn (1839-1907). Opvallend in Zerkegem is dat alle straten in de zuidelijke helft van de gemeente straalsgewijs van bij de kerk vertrekken.
(meer informatie)

NATUURDOMEIN DE HOGE DIJKEN
Het 52 hectare grote natuurgebied de Hoge Dijken ligt deels op Jabbeeks grondgebied en deels op dat van het naburige Oudenburg. Het gebied ontstond als gevolg van de zandontginning in de jaren 70. Het domein heeft een goed uitgerust bezoekerscentrum ‘De Grote Zaagbek’ en vier charmante vogelkijkhutten.(meer informatie)

POËZIE IN DE TUIN
Elk jaar in de maanden juli, augustus en september sieren gedichten de Zerkegemse tuinen.(meer informatie)

STALHILLE

DE SINT-JAN-DE-DOPERKERK
Walter van Marvis, bisschop van Doornik, schonk het gehucht Stalhille in 1249 een eigen kerk in Doornikse stijl. De kerk kan men een vroeggotische hallenkerk met vieringtoren noemen. Het orgel van Jacob van Eynde (1715-1716) is geklasseerd. Het kerkhof herbergt een grote variatie aan (gemengde) grafstijlen: van art nouveau over neogotiek tot klassiek. De bakstenen kerk met mooie vieringtoren is in kern vroeggotisch, maar kende belangrijke heropbouwwerken in de 17de, 18de en 19de eeuw. De kerktoren is beschermd als monument bij K.B. van 19/04/1937, de kerk en het orgel bij K.B. van 10/11/1975. De kerk ligt centraal in het dorp en is omringd door een rechthoekig kerkhof.
(meer informatie)

HET KERKHOF VAN STALHILLE
Het kerkhof herbergt een grote variatie aan (gemengde) grafstijlen: van art nouveau over neogotiek tot klassiek. Onder meer Marcel Malstaf en beeldend kunstenaar Herman Depauw rusten hier. (meer informatie)

NATUURDOMEIN DE SCHOBBEJAK
Het natuurterrein de Schobbejak is het resultaat van een project waarbij landbouw en natuur elkaar de hand hebben gereikt. Het beheer ervan is in handen van de Vlaamse Gemeenschap. Kijk zeker ook eens achterom om van het schilderachtige zicht op het dorpskerkje van Stalhille te genieten.(meer informatie)

GLASBLAZERIJ DE SFEERMAKER
In het kleine polderdorp Stalhille vind je recht onder de kerktoren een adres waar je toch zeker eens halt moet houden. Je kan er bij een glas honingbier kennismaken met Norbert Demonie, een bezige bij. Hij is imker, glasblazer en korfvlechter. Samen met zijn vrouw Anne-Marie runt hij een gezellige winkel die toepasselijk ‘De Sfeermaker’ werd genoemd. Bij mooi weer kun je op het zomerterras genieten van een glas honingwijn of een kannetje honingthee van het huis. Kortom de ideale stop wanneer je een fietstocht maakt of een sfeervolle bestemming doorheen het jaar.(meer informatie)

KUNSTENAAR HUBERT MINNEBO
Hubert Minnebo (°Brugge 1940) startte als kunst-schilder om later te beeldhouwen en juwelen te ontwerpen. Naast beeldhouwer en juwelenontwerper is Hubert Minnebo tevens graficus en reisfotograaf. Hubert Minnebo gaf 15 jaar lang les als Regent Plastische Kunsten en is sedert 1958 actief als exposerend kunstenaar. Startte als kunstschilder om vanaf 1965 - via aluminium, koper en uiteindelijk brons, zilver en goud - zijn weg te vinden als beeldhouwer en juweelontwerper. Hij illustreerde verschillende boeken van Frans Boenders en Winand Callewaert met foto’s. Werken van zijn hand bevinden zich over de hele wereld. Voor zijn zestigste verjaardag maakte hij een bronzen luxe-editie over Europa in samenwerking met voormalig Belgisch premier Jean-Luc Dehaene en Frans Boenders.(meer informatie)

STALHILLEBRUG
De nieuwe Stalhillebrug is een eigentijdse ophaalbrug, geconstrueerd met twee stalen hoofdliggers en vier stalen masten. Deze originele keuze maakt dat het brugdek niet boven maar onderaan de hoofdliggers geplaatst wordt. De liggers maken derhalve met-een de borstwering van de brug uit. De brug weegt ongeveer twintig ton, elk van de vier tegengewichten weegt ongeveer 4.6 ton. De brug overspant ruim 26 meter en is 3 meter breed. Voor de brugconstructie wordt zo’n 40 ton staal gebruikt en voor de tegengewichten ruim 15 ton gietijzer. Het project moet het hebben van de rust die het uitstraalt. Eenvoudige geometrische vormen – horizontalen en verticalen – duiden op de aanwezigheid van de constructie in het polder- en kanalenland-schap, zonder zich ook maar een ogenblik op te dringen aan het rustig landelijk dorpskarakter van de omgeving. De nieuwe Stalhillebrug werd in gebruik genomen op 14 juni 2008. (meer informatie)

Eten en drinken

RESTAURANT-BISTRO - ONTBIJT-LUNCH-TEAROOM - SNELLE HAP

RESTAURANT-BISTRO

RESTAURANT CHINA GARDEN
Varsenareweg 29
8490 Jabbeke
050/81 43 10
info@kleinstrand.be
RestaurantCafeChinaGarden (fb)
EETHUIS MINT
Gistelsteenweg 278
8490 Jabbeke
050/81 10 81
info@eethuismint.be
www.eethuiismint.be
ESTAMINET TER SPINDE
Stationsstraat 174
8490 Jabbeke
050/81 44 48
info@terspinde
www.terspinde.be
KOM-IEL-FOO
Varsenareweg 20
8490 Jabbeke
050/84 09 93
info@kom-iel-foo.be
www.kom-iel-foo.be
LUNCH GARDEN JABBEKE
Autoweg E40, richting Brussel
8490 Jabbeke
050/81 34 08
www.lunchgarden.be/nl/onze-restaurants/jabbeke
DEN OS EN DEN EZEL
Aartrijksesteenweg 168
8490 Jabbeke
050/70 08 81
0477/32 36 26
denosendenezel@telenet.be
www.denosendenezel.be
'T OOSTHOF
Oostmoerstraat 1
8490 Snellegem
050/81 16 53
050/81 46 56
/
info@oosthof.be
www.oosthof.be
BISTRO 'T KLOEFTJE
Cathilleweg 106
8490 Stalhille
0499/35 87 22
kloeftje@gmail.com
www.tkloeftje.be
PRAAT- EN EETCAFÉ 'T HOEKSKE
Cathilleweg 98
8490 Stalhille
050/70 32 50
facebookpagina Praat- en eetcafé 't Hoekske
BISTRO NIEUWEGE
Vaartdijk Noord 3
8490 Varsenare
050/32 28 20
0472/28 76 23
info@bistronieuwege.be
www.bistronieuwege.be
BRASSERIE FISTON
Gistelsteenweg 123A
8490 Varsenare
050/66 68 64
info@brasserie-fiston.be
www.brasserie-fiston.be
BRASSERIE STUYVENBERG
Gistelsteenweg 27
8490 Varsenare
050/37 59 16
info@brasseriestuyvenberg.be
www.brasseriestuyvenberg.be
RESTAURANT DE NOTELAAR
Gistelsteenweg 136
8490 Varsenare
050/39 57 09
denotelaar-jabbeke@skynet.be
www.denotelaar.eu
RESTAURANT DE VELDDREEF
Gistelsteenweg 171
8490 Varsenare
050/38 99 95
info@velddreef.be
www.velddreef.be
RESTAURANT DE WERELD IS KLEIN
Gistelsteenweg 77
8490 Varsenare
050/30 00 88
info@dewereldisklein-varsenare.be
www.dewereldisklein-varsenare.be
RESTAURANT OUD GEMEENTEHUIS
Oude Dorpsweg 70
8490 Varsenare
050/38 73 13
050/38 15 66
oudgemeentehuis@hotmail.c
www.oudgemeentehuis.be

ONTBIJT-LUNCH-TEAROOM

EETHUIS MINT
Gistelsteenweg 278
8490 Jabbeke
050/81 10 81
info@eethuismint.be
www.eethuiismint.be
ESTAMINET TER SPINDE
Stationsstraat 174
8490 Jabbeke
050/81 44 48
info@terspinde
www.terspinde.be
'T OOSTHOF
Oostmoerstraat 1
8490 Snellegem
050/81 16 53
050/81 46 56
/
info@oosthof.be
www.oosthof.be
BRASSERIE STUYVENBERG
Gistelsteenweg 27
8490 Varsenare
050/37 59 16
info@brasseriestuyvenberg.be
www.brasseriestuyvenberg.be
EN ROUTE 367
Gistelsteenweg 20
8490 Varsenare
0494/27 64 78
info@enroute367.be
www.enroute367.be
HERMAN
Gistelsteenweg 47
8490 Varsenare
0476/04 82 14
herman-varsenare@gmail.com
www.herman-varsenare.be
RESTAURANT OUD GEMEENTEHUIS
Oude Dorpsweg 70
8490 Varsenare
050/38 73 13
050/38 15 66
oudgemeentehuis@hotmail.c
www.oudgemeentehuis.be

SNELLE HAP

www.alain-provist.be
AHAAN THAI
Dorpsstraat 14C
8490 Jabbeke
050/66 09 03
www.facebook.com/ahaanthaitakeaway
BIE MATIES
Gistelsteenweg 497
8490 Jabbeke
0474/39 91 18
biematies@gmail.com
www.facebook.com/BieMaties
FRIETPUNT
Constant Permekelaan 85
8490 Jabbeke
www.frietpuntjabbeke.be
FRITUUR WAGON 33
Stationsstraat 33
8490 Jabbeke
0498/32 73 61
www.facebook.com/FrituurWagon33
HUIS NACHTEGAELE
Stationsstraat 36
8490 Jabbeke
050/70 46 71
info@huisnachtegaele.be
www.facebook.com/HuisNachtegaele
PIZZA-FOON
Eernegemweg 49
8490 Snellegem
050/81 51 81
www.pizza-foon.eu
FRIET SEBIET
Gistelsteenweg 133B
8490 Varsenare
050/73 78 53
www.facebook.com/frietsebiet
LA PIZZA
Gistelsteenweg 635
8490 Zerkegem
0496/04 89 83
http://www.inforegio.be/pizzeria-la-pizza-jabbeke
ESTAMINET ALAINPROVIST
Eernegemweg 88
8490 Snellegem
0498/10 05 45
www.facebook.com/alainprovistestaminet/

Wandelen en fietsen

De gemeente Jabbeke is gekend omwille van haar landelijke gebieden en tal van bezienswaardigheden. Een uitgelezen kans om Jabbeke, Varsenare, Snellegem, Zerkegem en Stalhille ook per fiets of te voet te ontdekken. Hiertoe werden een aantal mooi wandel- en fietsroutes uitgestippeld.

HET NACHTEGAALPAD
Vertrekpunt: Stalhillebrug, een wandelroute van ongeveer 10,5km langs verharde wegen en zandwegen.(meer informatie)

HET BAEKELANDTPAD
Vertrekpunt: dorpsplein Snellegem of containerpark, een wandelroute van ongeveer 10km langs verharde wegen en zandwegen.(meer informatie)

HET BLAUWE TORENPAD
Vertrekpunt: kerkplein Varsenare-dorp, een wandelroute van ongeveer 17km langs verharde wegen en zandwegen.(meer informatie)

HET TER WALLEPAD
Vertrekpunt: zuidkant Sint-Vedastuskerk Zerkegem, een wandelroute van ongeveer 18,2km langs verharde en onverharde wegen.(meer informatie)

HET PERMEKEPAD
Vertrekpunt: dorpsplein voor het gemeentehuis, een wandelroute van ongeveer 15km langs verharde wegen en zandwegen.(meer informatie)

PERMEKE ACHTERNA
Een lusvormige fietsroute van ongeveer 27km in de wijde omgeving van Jabbeke.(meer informatie)

DE ROMAIN MAESROUTE
Vertrekpunt: dorpsplein voor het gemeentehuis, een wandelroute van ongeveer 15km langs verharde wegen en zandwegen.(meer informatie)

DE BOSSENROUTE
Een lusvormige fietsroute van ongeveer 27km in de wijde omgeving van Jabbeke.(meer informatie)

DE OUDENDIJKENROUTE
Vertrekpunt: kruispunt Stationsstraat-Nieuwe Rijksweg over een afstand van 43 km. Met deze route maak je kennis met het platteland ten oosten van Oostende. Je fietst richting Vlissegem, Stalhille en Klemskerke. Vervolgens leidt de route je naar de aangrenzende zandstreek. Daar ontdek je het rijke bouwkundig erfgoed van Ettelgem en Oudenburg. Ook wordt even het natuurgebied "De Hoge Dijken" te Roksem aangedaan. Je fietst terug langs de Plassendalevaart en de Oostendse vaart.(meer informatie)

Logeren in Jabbeke

HOTELS - BED AND BREAKFAST - VAKANTIEWONINGEN - CAMPING

HOTELS

IBIS BUDGET BRUGGE-JABBEKE
Varsenareweg 35
8490 Jabbeke
050/64 18 00
/
/
HA231@acor.com
www.accorhotels.com/A231
HOEVEHOTEL HOVE TER HILLE
Expressweg N377 6
8490 Jabbeke
050/81 11 97
050/81 45 17
/
info@hoveterhille.be
www.hove-ter-hille.be

BED AND BREAKFAST

HOTEL/BED AND BREAKFAST TANNINE ET CUISINE
Zomerweg 16
8490 Jabbeke
050/81 26 85
/
/
info@tannineetcuisine.be
www.tannineetcuisine.be
BED AND BREAKFAST DE PASSANT
Boekweitstraat 5
8490 Jabbeke
050/81 28 15
/
/
info@depassant.be
www.de-passant.be
BED AND BREAKFAST LIEVEJAN
Constant Permekelaan 40
8490 Jabbeke
0491/37 30 36
/
/
info@lievejan.be
www.lievejan.be
BED AND BREAKFAST HET POLDERHOF
Cathilleweg 188
8490 Stalhille
050/81 32 45
/
0473/37 84 42
welkom@hetpolderhof.be
www.hetpolderhof.be
BED AND BREAKFAST DE KASTANJEBOOM
Kastanjebosstraat 19
8490 Jabbeke
050/81 22 83
/
0473/47 89 98
info@dekastanjeboom.be
www.dekastanjeboom.be
BED AND BREAKFAST DE VOSSENBARM
Hildeghemweg 5
8490 Snellegem
050/38 77 71
/
/
info@devossenbarm.be
www.devossenbarm.be
BED AND BREAKFAST TER BRUGGE
Stationsstraat 119
8490 Jabbeke
050/81 27 71
/
/
info@terbruggejabbeke.com
www.terbruggejabbeke.com
BED AND BREAKFAST FRESNERE
Oude Dorpsweg 91A
8490 Varsenare
/
/
0471/51 83 83
info@fresnere.be
www.fresnere.be
BED AND BREAKFAST EXTRA VERTE
Weststraat 2
8490 Jabbeke
/
/
0477/45 05 55
info@extra-verte.be
www.extra-verte.be
GASTENKAMERS DE LOVERLIJ
Oude Gistelsteenweg 8
8490 Snellegem
050/39 01 49
/
/
loverlij@hotmail.com
www.loverlij.be

VAKANTIEWONINGEN

VAKANTIEWONING TANNINE ET CUISINE
Zomerweg 16
8490 Jabbeke
050/81 26 85
/
/
info@tannineetcuisine.be
www.tannineetcuisine.be
VAKANTIEWONING DE PERELAAR
Ettelgemstraat 11A
8490 Jabbeke
/
/
0472/28 76 28
info@vakantiewoningdeperelaar.be
www.vakantiewoningdeperelaar.be
VAKANTIEWONING HOLIDAY SUITES
Varsenareweg 29
8490 Jabbeke
02/588 03 03
/
/
info@holidaysuites.be
www.holidaysuites.be/vakantieverblijven/jabbeke
VAKANTIEWONING DE KWETSHAGE
Kwetshagestraat 19
8490 Snellegem
/
/
0479/47 57 97
reserveren@dekwetshage.be
www.dekwetshage.be
VAKANTIEWONING SUMMERWAY
Zomerweg 41A
8490 Jabbeke
/
/
0478/49 09 02
stephanie_goegebuer@hotmail.com
www.summerwaylodge.be
VAKANTIEWONING HOVE TER HILLE
Expressweg N377 6
8490 Jabbeke
050/81 11 97
050/81 45 17
/
info@hoveterhille.be
www.hove-ter-hille.be
VAKANTIEWONING VILLA BIJENHOF
Gistelsteenweg 59
8490 Varsenare
050/70 49 26
/
/
vandewallehollevoet@hotmail.com
www.booking.com/hotel/be/bijenhof.nl.html
VAKANTIEWONING CLEENE THEMS
Zeeweg 38A
8490 Varsenare
/
/
0473/42 56 22
info@cleenethems.be
www.cleenethems.be
VAKANTIEWONING HOEVE DE HAGEPOORTER
Krakeelstraat 2
8490 Zerkegem
050/96 69 77
/
0475/51 89 75
info@hagepoorter.be
www.hagepoorter.be
VAKANTIEWONING DUINS GENOT
Duinewe 1A
8490 Zerkegem
/
/
/
info@duinsgenot.be
www.duinsgenot.be
VAKANTIEWONING 'T FLOCKHOF
Duineweg 7
8490 Zerkegem
/
/
0472/45 03 67
info@flockhof.be
www.flockhof.be

CAMPING

CAMPING KLEIN STRAND
Varsenareweg 29
8490 Jabbeke
050/81 14 40
/
/
info@kleinstrand.be
www.kleinstrand.be

Activiteiten

Graag verwijzen voor een overzicht van de activiteiten naar ons extern overzicht. De activiteiten kunt u hier bekijken.