Sociale dienst > Schuldbemiddeling > Welzijn

SCHULDBEMIDDELINGHet OCMW is een erkende dienst voor schuldbemiddeling. Hierdoor kan de sociale dienst de cliënt helpen om zijn budget te beheren. Dit kan op drie manieren :

 BUDGETBEGELEIDING 

Bij budgetbegeleiding beheert de cliënt nog zelf zijn inkomen en voert hij nog zelf betalingen uit. Op geregelde tijdstippen overloopt de sociale dienst samen met de cliënt de maandelijkse en meermaandelijkse uitgaven.

 BUDGETBEHEER 

Budgetbeheer houdt in dat alle inkomsten van de betrokken persoon of het gezin op een rekening van de sociale dienst worden gestort. Deze treedt dan op als gevolmachtigde en zal alle betalingen verrichten. In samenspraak met de cliënt bepaalt de dienst ook het wekelijkse leefgeld.

 COLLECTIEVE SCHULDENREGELING 

Mensen met een overmatige schuldenlast kunnen via een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank een regeling krijgen voor hun schulden. De voorzitter van de arbeidsrechtbank stelt dan een schuldbemiddelaar aan. Dit kan een advocaat of een notaris zijn, maar even goed het OCMW.

Als het OCMW als schuldbemiddelaar wordt aangesteld, beheert het de inkomsten van de cliënt. Hij krijgt dan wekelijks leefgeld.