Sociale dienst > Sociale tewerkstelling > Welzijn

TEWERKSTELLING/SOCIALE TEWERKSTELLINGDe sociale dienst staat in voor de arbeidsbegeleiding en arbeidsbemiddeling van de werkloze of werkzoekende die als moeilijk bemiddelaar wordt beschouwd en die zonder enige vorm van begeleiding niet aan een reguliere tewerkstelling geraakt. Hiervoor wordt samengewerkt met een jobcoach van EMINO.

De sociale dienst begeleidt de cliënt met de zoektocht naar werk, helpt met de opmaak van een CV, het opstellen van sollicitatiebrieven en de de eerste stappen op de werkvloer.

Het OCMW kan zelf ook een sociale tewerkstelling aanbieden in het kader van artikel 60 § 7. Hierbij treedt het OCMW op als werkgever met de volgende doelstelling : mensen het vereiste aantal arbeidsdagen te laten presteren om in regel te komen met de sociale zekerheid en om de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen.

Deze vorm van tewerkstelling dient om de persoon na een periode van inactiviteit opnieuw werkervaring bij te brengen. De nadruk ligt op het aanleren van arbeidsattitudes, gemotiveerd zijn en gemotiveerd blijven.

Door een zinvolle arbeid te verrichten, voelt men zich meer gewaardeerd en verhoogt het zelfbeeld, wat helpt om zich te handhaven in de samenleving.