Bestuur > Bestuur > Vast bureau

HET VAST BUREAUElk OCMW moet een vast bureau oprichten. Het vast bureau is het uitvoerende orgaan van het OCMW en is onder meer belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten en beraadslagingen van de raad voor maatschappelijk welzijn.​​​​​​ Het college van burgemeester en schepenen is tevens het Vast Bureau.

Frank Casteleyn (CD&V)
Burgemeester
 0479/21 88 94
 Frank.Casteleyn@jabbeke.be

Bevoegdheden:

 • algemeen beleid
 • burgerlijke stand
 • communicatie
 • feestelijkheden
 • openbare orde
 • veiligheid
 • personeel

Claudia Coudeville (CD&V)
Schepen
 0472/80 10 05
 Claudia.Coudeville@jabbeke.be

Bevoegdheden:

 • cultuur
 • milieu
 • ruimtelijke ordening
 • financiën
 • kerkfabrieken
 • jeugd
 • landinrichting
 • Fairtrade-korte keten

Chris Bourgois (CD&V)
Schepen
 Aartrijksesteenweg 82
 8490 Jabbeke
 0496/26 74 74
 Chris.Bourgois@jabbeke.be

Bevoegdheden:

 • openbare werken
 • private toegangswegen
 • wegbermbeheer
 • distributienetten
 • middenstand en handel
 • toerisme
 • tewerkstelling en economie

Wim Vandenberghe (CD&V)
Schepen
 Paradijsweg 23
 8490 Zerkegem
 0486/07 28 25
 Wim.Vandenberghe@jabbeke.be

Bevoegdheden:

 • bibliotheek/Ginter
 • erfgoed
 • gebouwen/patrimonium
 • waterlopen
 • landbouw
 • ontwikkelingssamenwerking
 • wijkwerking
 • meldingskaarten

Geert Depree (CD&V)
Schepen
 0479/37 73 05
 Geert.Depree@jabbeke.be

Bevoegdheden:

 • sport- en sportinfrastructuur
 • verkeer en mobiliteit
 • scholen
 • gezinnen
 • personen met een beperking

Paul Storme (CD&V)
Schepen
 Paul.Storme@jabbeke.be

Bevoegdheden:

 • voorzitter BSCD
 • sociale zaken
 • wonen en woonbeleid
 • emancipatiebeleid
 • senioren
 • dierenwelzijn