Diensten thuiszorg > Mantel- & thuiszorg > Welzijn

MANTEL- EN THUISZORG VOOR WIE? 

Voor diegenen die in het kader van de Vlaamse zorgverzekering genieten van een premie voor mantel- en thuiszorg en die geheel of gedeeltelijk thuis verzorgd worden en gedomicilieerd zijn in Jabbeke en die daarenboven voldoen aan de inkomensvoorwaarden om te genieten van de verhoogde tegemoetkomingen in het kader van de verzekering geneeskundige verzorging. Deze inkomensgrens werd voor W.I.G.W.’s en overige rechthebbenden per 1 juli 2019 bepaald op een jaarbedrag van 19.566.25 euro, vermeerderd met 3.622,24 euro per persoon ten laste. Op datum van aanvraag houden wij rekening met alle inkomsten van alle gezinsleden op hetzelfde domicilieadres. Elke wijziging van inkomsten of gezinssamenstelling kan een herziening mogelijk maken.

 DE TOELAGE 

De toelage betreft een aanvullende gemeentelijke premie van 15 euro per maand bovenop de premie ontvangen in het kader van de Vlaamse zorgverzekering. De uitbetaling gebeurt per kalenderjaar en pro rata van de ontvangen subsidie. Hoe aanvragen? Met het aanvraagformulier, het bewijs dat men de premie geniet van de Vlaamse Zorgverzekering en het voorleggen van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van alle gezinsleden op hetzelfde domicilie.