Omgeving > Stedenbouwkundige uittreksels > Bouwen & verbouwen

STEDENBOUWKUNDIGE UITTREKSELS STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL 

Een stedenbouwkundig uittreksel bevat inlichtingen uit het plannen- en vergunningenregister voor een bepaald perceel. Een stedenbouwkundig uittreksel moet je toevoegen aan de akten en overeenkomsten over onroerende goederen (vastgoed). Notarissen, vastgoedmakelaars en particulieren kunnen een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen.

Het uittreksel vermeldt:

  • of er stedenbouwkundige vergunningen zijn verleend
  • welke verordeningen en plannen van toepassing zijn
  • of er sprake is van erfdienstbaarheid of bouwovertredingen
  • in welke inventarissen het goed is opgenomen
  • enzovoort……

De aanvraag die schriftelijk, via mail of ter plaatse gebeurt moet vergezeld zijn van een uittreksel uit de kadastrale legger en een kopie van het kadastraal perceelplan.