Omgeving > Stedenbouwkundige attesten > Bouwen & verbouwen

STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN STEDENBOUWKUNDIG ATTEST 

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je moet ook geen eigenaar van de betrokken grond zijn. Je krijgt het attest op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel. Je kunt het formulier downloaden op de website Omgevingsloket Vlaanderen.