Omgeving > Stedenbouwkundige meldingen > Bouwen & verbouwen

STEDENBOUWKUNDIGE MELDINGEN STEDENBOUWKUNDIGE MELDING 

Voor het bouwen of verbouwen heb je in principe een stedenbouwkundige vergunning nodig, maar voor sommige werken of handelingen geldt alleen een meldingsplicht. Andere werken of handelingen zijn zelfs vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunning of meldingsplicht.

Alleen wanneer de voorgenomen werken of handelingen niet strijdig zijn met voorschriften van een BPA, een RUP, een verkavelingsvergunning en/of een verordening of andere regelgeving kom je in aanmerking voor melding en vrijstelling.

Wil je weten of de geplande werken in aanmerking komen als 'melding' neem dan contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening. Een medewerker zal je wegwijs maken in de procedure.