Omgeving > Planologie > Vastgoedinformatie

VASTGOEDINFORMATIEPLATFORMBij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet er allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking gesteld worden aan de koper. Dit was vroeger gekend als het stedenbouwkundig uittreksel. Vanaf 2022 zullen deze uittreksels stilaan verdwijnen en vervangen worden door het Vastgoedinformatieplatform.

 VASTGOEDINFORMATIE AANVRAGEN 

Op het Vastgoedinformatieplatform (VIP) wordt alle informatie over een pand/perceel verzameld en aangevuld door de gemeente. In Gemeente Jabbeke ging dit op 7 maart 2023 van start.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie kost €135 per kadastraal perceel. Deze retributie bestaat uit €75 gemeentelijke retributie, €36,50 platformretributie en 21% BTW.

Berekening: €75 (gemeente) + €36,50 (platform) + €23,50 (btw) = €135 totale prijs

Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat:

  • de percelen aangrenzend zijn
  • de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen
  • er maximaal op één perceel een gebouweenheid geregistreerd is

 WAAR KAN IK MIJN AANVRAAG DOEN? 

  • U BENT NOTARIS

U kunt een aanvraag indienen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat

  • U BENT VASTGOEDMAKELAAR

U kunt een aanvraag indien via de toepassing RealSmart of via Het Vlaamse Webportaal: Registreren of Aanmelden.

  • U BENT EEN ANDERE PROFESSIONELE AANVRAGER

Voor andere professionele aanvragers is het momenteel nog niet mogelijk om aanvragen te doen via het Vastgoedinformatieplatform.

In tussentijd kan u uw aanvraag indienen door het ingevulde aanvraagformulier samen met de kadastrale legger en het kadastrale plan te mailen naar gemeentehuis@jabbeke.be

  • U BENT BURGER

Vanaf 1 februari 2024 kunnen burgers een aanvraag indienen via het Vastgoedplatform. U kan via de burgerkanalen (Woningpas, Mijn Burgerprofiel) een aanvraag starten voor percelen waarvan u eigenaar bent.

Opgelet: Dossiers annuleren is niet meer mogelijk sinds het in werking treden van het decreet.

 MEER INFORMATIE? 

Alle informatie over de uitrol van het Vastgoedplatform kunt u raadplegen via vastgoedinformatieplatform.vlaanderen.be/info. Voor gemeentelijke inlichtingen kunt u contact opnemen met Dienst Planologie via 050 81 01 32.