Bestuur > Beleidsplanning > Beleid

DE GEMEENTELIJKE BELEIDSPLANNING BELEIDSPLANNING GEMEENTE JABBEKE 

Het College van Burgemeester en Schepenen maakte voor de periode 2019-2024 een algemeen beleidsprogramma. Dit beleidsprogramma blikt vooruit op de toekomstplannen van het bestuur voor de komende legislatuur. Het zet de grote lijnen uit van de te varen koers.

 STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING 

Aan het begin van elke legislatuur wordt een meerjarenplan opgemaakt. Het secretariaat ontwikkelt de strategische nota van dit meerjarenplan, waarin de beleidsdoelstellingen en beleidsopties voor de hele legislatuur worden uitgestippeld. In een financiële nota - die door de financiële dienst wordt opgemaakt - worden de financiële gevolgen van die beleidsopties verduidelijkt.

 BELEIDSNOTA EN BUDGET 

Elk jaar wordt een beleids- en financiële nota opgemaakt als onderdeel van het gemeentebudget. Hierin staat uitgelegd welke beleidsdoelstellingen het gemeentebestuur tijdens het daaropvolgende jaar wil realiseren, welke acties het daarvoor zal ondernemen, en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn.