Omgeving > Planologie > Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

PROVINCIALE RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN LOPENDE PROCEDURES 

Op heden zijn er op het grondgebied van de gemeente Jabbeke geen lopende procedures.

 AFGERONDE PROCEDURES 

Hieronder kan u de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen raadplegen waarvan de procedure is afgerond..