Omgeving > Afval > Glascontainers

GLASBOLLEN/GLASCONTAINERSglasbollen

 ALGEMENE INFORMATIE 

Naast PMD en papier en karton sorteren we ook al enige tijd het glasafval. In tegenstelling tot deze twee eerste soorten afval, worden glazen flessen en bokalen niet aan huis opgehaald, maar deponeren we ze in de glasbollen. Spijtig genoeg zijn er mensen die van deze glasbolsites één grote vuilhoop maken! Glas hoort IN de glasbol, en niet ernaast, en ook ander afval hoort er helemaal niet rond te slingeren! Vergeet niet dat dit als sluikstorten wordt beschouwd, en dat dit strafbaar is.glasbol De glasbollen worden op zeer regelmatige tijdstippen geledigd, maar valt het al eens voor dat de glasbol helemaal vol is op het ogenblik dat u net uw glasafval wou deponeren, zet het dan niet naast de glasbol, maar kom later nog eens langs of ga naar een andere glasbol.

Als u uw glas meebrengt in dozen of zakken, laat deze dan a.u.b. niet achter bij de glasbol, maar neem ze terug mee. U houdt toch ook van een propere gemeente of stad? Draag dan uw steentje bij en hou de glasbollen netjes… Sorteer het glas op kleur. De ophaalwagens zijn verdeeld in 2 compartimenten. Wanneer de glasbollen geledigd worden, vallen de verschillende kleuren in de juiste vakken, wit bij wit en gekleurd bij gekleurd. Bij het afleveren van glas bij de sorteerinstallatie blijven de kleuren ook gescheiden, daar enkel uit wit glas, opnieuw wit glas kan gemaakt worden. Gekleurd glas dient voor de productie van gekleurd glas.

 LOCATIES 

  • SPC Hof ter Straeten (Varsenare)
  • In de Kapellestraat (Jabbeke)
  • In de Kalsijdeweg (Stalhillle)
  • Aan de Schelpe (Snellegem)
  • Op het containerpark (Snellegem)
  • Op de markt (Zerkegem).