Leven > Veiligheid > Buurtinformatienetwerk

BUURTINFORMATIENETWERK: VERTROUWD NABIJ, DE KLOK RONDbuurtinformatienetwerk

Iedereen wil zich veilig voelen in zijn gemeente en ook u kunt zelf meewerken aan het creëren van een veilige en positieve leefomgeving.

 WAT IS HET BUURTINFORMATIENETWERK? 

Het Buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen de burgers, de lokale politie en de gemeente. Er is steeds een stuurgroep, al dan niet met één of meerdere coördinatoren aan wie de eigenlijke organisatie wordt toevertrouwd. De coördinator treedt op als aanspreekpunt, is een burger en maakt deel uit van de plaatselijke bevolking. In Jabbeke bestaat hde stuurgroep uit één coördinator, één secretaris, één penningmeester en één gemandateerde politie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via binjabbeke@gmail.com.