Diensten thuiszorg > Minder mobielencentrale > Welzijn

MINDER MOBIELEN CENTRALE (MMC)De Minder Mobielen Centrale, kortweg MMC, is een dienst voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en zijn niet in het bezit van een wagen. Het vervoer gebeurt meestal om sociale redenen, zoals bvb. Familiebezoek, kapper, boodschappen, tandarts,… De MMC is evenwel niet bedoeld als ziekenvervoer. Alle chauffeurs van de MMC zijn vrijwilligers. Zij zetten zich belangeloos in voor uw vervoer en hebben daarbij geen enkel financieel of materieel gewin.

 HOE GEBEURT DE AANVRAAG? 

Om van deze dienst gebruik te kunnen maken moet aan een aantal (financiële) voorwaarden voldaan worden. Alle aanvragen gebeuren bij de zorgcoach. Na de aanvraag komt de zorgcoach op huisbezoek om een sociaal en financieel onderzoek te verrichten. Na het huisbezoek wordt het dossier verder opgevolgd door de coördinator MMC.