Diensten thuiszorg > Dienst huishoudhulpen > Welzijn

DIENST HUISHOUDHULPENDe dienst huishoudhulp verstrekt hulp aan 60 plussers of personen die moeilijkheden ondervinden bij het wekelijkse onderhoud van hun woning en dit omwille van een medische of sociale problematiek niet alleen kunnen.

Poetsdienst kan enkel geboden worden op het effectieve verblijfsadres van de cliënt, geen tweede verblijf. De huishoudhulp springt in bij het gewone onderhoud van de bewoonde plaatsen. Zij neemt echter niet de taak over van de gezins- of bejaardenhelpster of van de thuisverpleging. De voornaamste taken zijn het poetsen van de woning, wassen en strijken en eenvoudige maaltijden bereiden.

Er kan één maal in de week voor vier uur beroep gedaan worden op deze dienst.

 HOE GEBEURT DE AANVRAAG? 

Alle aanvragen gebeuren bij de zorgcoach. Na de aanvraag komt de zorgcoach op huisbezoek om een sociaal en financieel onderzoek te verrichten. Na het huisbezoek kan men op de wachtlijst geplaatst worden en wordt het dossier verder opgevolgd door diensthoofd thuiszorg.

 KOSTPRIJS 

De huishoudhulp werkt in blokken van 4u per week. Per gewerkt uur wordt één dienstencheque aangerekend; één dienstencheque kost €9. Na fiscale aftrek komt dit neer op een eigen bijdrage van €7,20.