Bestuur > Bestuur > Managementteam

HET MANAGEMENTTEAM  ALGEMEEN DIRECTEUR GOELE BROUCKAERT  

De algemeen directeur staat in voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid en voert onder andere volgende taken uit:

 • algemene leiding en coördinatie van de gemeentelijke diensten
 • hoofd van het personeel
 • verantwoordelijk voor de notulen van het schepencollege en de gemeenteraad
 • verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, beleidsadvisering en beleidsuitvoering
 • voorzitter van het managementteam
 • de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten
 • verantwoordelijk voor de kasverrichtingen en de betalingsopdrachten van de gemeente
 • organiseert de briefwisseling van de gemeente, staat in en werkt mee aan de interne en externe communicatie

Voor deze opdracht wordt de algemeen directeur ondersteund door de dienst secretarie.

  FINANCIEEL DIRECTEUR BART DEMEY  

De financieel directeur houdt in opdracht van het college van burgemeester en schepenen een gezond evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven van de gemeente en voert onder andere volgende taken uit:

 • voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen met budgettaire en financiële impact
 • debiteurenbeheer met de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten
 • uitvoeren van de betaling van de gemeentelijke uitgaven
 • lid van het managementsteam