Wonen > Ruimtelijke ordening > Vastgoedinformatie

VASTGOEDINFORMATIEPLATFORM
Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet er allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking gesteld worden aan de koper. Dit was vroeger gekend als het stedenbouwkundig uittreksel. Vanaf 2022 zullen deze uittreksels stilaan verdwijnen en vervangen worden door het Vastgoedinformatieplatform.

 VASTGOEDINFORMATIE AANVRAGEN 

Op het Vastgoedinformatieplatform (VIP) wordt alle informatie over een pand/perceel verzameld en aangevuld door de gemeente. In gemeente Jabbeke gaat dit op 7 maart 2023 van start voor notarissen en vastgoedmakelaars. Voor burgers en andere belanghebbenden wordt het platform later uitgerold.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 75 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat:

  • de percelen aangrenzend zijn
  • de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen
  • er maximaal op één perceel een gebouweenheid geregistreerd is

 WAAR KAN IK MIJN AANVRAAG DOEN? 

  • U BENT NOTARIS

U kunt een aanvraag indienen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat

  • U BENT VASTGOEDMAKELAAR

U kunt een aanvraag indien via de toepassing RealSmart of via Het Vlaamse Webportaal: Registreren of Aanmelden.

  • U BENT EEN ANDERE PROFESSIONELE AANVRAGER OF OVERHEIDSINSTANTIE

Voor andere professionele aanvragers is het momenteel nog niet mogelijk om aanvragen te doen via het Vastgoedinformatieplatform. Vanaf 1 januari 2024 zal dit wel het geval zijn en zal u via het Vlaamse webportaal een aanvraag vastgoedinlichtingen kunnen doen.

In tussentijd kan u uw aanvraag indienen door het ingevulde aanvraagformulier samen met de kadastrale legger en het kadastrale plan te mailen naar gemeentehuis@jabbeke.be

  • U BENT BURGER

Voor burgers is het momenteel nog niet mogelijk om aanvragen te doen via het Vastgoedinformatieplatform. Vanaf 1 januari 2024 zal dit wel het geval zijn en zal u via de burgerkanalen (Woningpas, Mijn Burgerprofiel) een aanvraag kunnen starten voor percelen waarvan u eigenaar bent.

In tussentijd kan u uw aanvraag indienen door het ingevulde aanvraagformulier samen met de kadastrale legger en het kadastrale plan te mailen naar gemeentehuis@jabbeke.be

 MEER INFORMATIE? 

Alle informatie over de uitrol van het Vastgoedplatform kunt u raadplegen via vastgoedinformatieplatform.vlaanderen.be/info. Voor gemeentelijke inlichtingen kunt u contact opnemen met Dienst Planologie via 050 81 01 32.