Wonen > Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen > Gemeentelijk Plannen

GEWESTELIJKE RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN
Hieronder kan u de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen raadplegen waarvan de procedure is afgerond.


De plannen zijn hieronder consulteerbaar.

Afbakening natuurlijke en agrarische structuur

Afbakening regionaal stedelijk gebied Brugge