Vrije tijd > Organiseren > Evenementenfiche

Evenementenfiche
Download via deze link de laatste versie van Adobe Reader indien u de documenten niet kunt openen.

Download de meldingsfiche en vul deze in (klik hier voor een online-invulversie). Het online-invulformulier kan opgeslaan worden en dan als bijlage in uw e-mail gebruikt worden of kan worden afgedrukt.

Drie maanden voor aanvang van de activiteit maakt u de ingevulde fiche over aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke of via gemeentehuis@jabbeke.be.

Het College van burgemeester en schepenen maakt de fiche over aan de ambtenaar noodplanning van de desbetreffende gemeente of stad voor risico-inschatting.

De ambtenaar noodplanning adviseert om de gemeentelijke veiligheidscel samen te roepen of niet. Indien deze cel wordt samengebracht wordt een risico-analyse opgemaakt met als resultaat al dan niet een intern noodplan of BNIP op te maken.

Het resultaat van deze oefening wordt terug overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen met het advies.

Voor de organisatie van fuiven, concerten, en dergelijke meer wordt daarnaast verzocht om het fuif- en evenementencharter ondertekend mee te sturen.