Bestuur > Bestuur > OCMW > Vast bureau

Vast Bureau
Aan deze pagina wordt momenteel gewerkt. Dank voor uw begrip.
Het bestuurscollege is samengesteld uit zes personen, met name de burgemeester en vijf schepenen. Het schepencollege heeft een mandaat voor een termijn van 6 jaar. Het college komt éénmaal, of indien noodzakelijk meerdere malen per week bijeen, en is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het college bereidt de zaken voor die door de gemeenteraad worden behandeld, zorgt voor de uitvoering van de beslissingen genomen door de raad, beslist de aankopen van goederen en materialen voor de werking van de diensten, zorgt voor de uitvoering van de werken, verleent bouwvergunningen, enz. Hoewel schepenen geen "eigen bevoegdheden" hebben, toch is in het schepencollege een taakverdeling overeengekomen.

SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN


Burgemeester
Daniël Vanhessche (CD&V)
Snellegemstraat 9
8490 Zerkegem
050/81 34 43
0473/91 82 01
daniel.vanhessche@telenet.be

Bevoegdheden: algemeen beleid, openbare orde (politie), personeel, landbouw, wegbermbeheer, private toegangswegen, waterlopen (polders en waterlopen).
Schepen
Frank Casteleyn (CD&V)
Isenbaertstraat 105B
8490 Snellegem
/
0479/21 88 94
frank.snellegem@telenet.be

Bevoegdheden: burgerlijke stand, feestelijkheden, ruimtelijke ordening, communicatie, bibliotheek, erfgoed.

Schepen
Geert Depree (CD&V)
Koornblomme 4
8490 Jabbeke
050/81 29 60
0479/37 73 05
geert.depree@telenet.be

Bevoegdheden: sport- en sportinfrastructuur, verkeer, mobiliteit, scholen, gezinnen, buitenschoolse kinderopvang, personen met een beperking.
Schepen
Claudia Coudeville (CD&V)
Legeweg 10
8490 Varsenare
050/39 57 70
0472/80 10 05
claudia.coudeville@pandora.be

Bevoegdheden: financiën, leefmilieu, landinrichting, jeugd, ontwikkelingssamenwerking, toerisme, wijken, meldingskaarten, cultuur, eredienst, kerkfabrieken.
Schepen
Jan Pollet (CD&V)
Gistelsteenweg 190
8490 Snellegem
/
0473/61 08 96
pollet.jan@telenet.be

Bevoegdheden: openbare werken, middenstand en handel, tewerkstelling en economie, senioren, distributienetten, gebouwen.
Schepen
Paul Storme (CD&V)
Koornblomme 56
8490 Jabbeke
050/81 27 06
/
paul.storme@telenet.be

Bevoegdheden: voorzitter BCSD, sociale zaken, wonen en woonbeleid, emancipatiebeleid.