Bestuur > Reglementen > Beleid

REGLEMENTEN VAN GEMEENTE EN OCMW JABBEKE
 DE GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 

 ALGEMENE GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN 

 POLITIEREGLEMENTEN 

 GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN KINDEROPVANG 

 GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN JEUGDBELEID 

 GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN CULTUUR 

 GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN SPORT 

 GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN LEEFMILIEU 

 GEMEENTELIJKE SUBSIDIES EN TOELAGEN AAN VERENIGINGEN µ

 REGLEMENTEN PERSONEEL