Bestuur > Financiële informatie > Beleid

PRESENTATIE FINANCIËLE INFORMATIE
financiën

Lokale besturen maken al enige tijd gebruik van de beleids- en beheerscyclus (BBC), die wordt opgelegd door de Vlaamse overheid en bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening. BBC is daardoor het instrument voor de lokale overheden om hun beleid te plannen, de financiële vertaling daarvan te maken, het beleid op te volgen en te evalueren.

De meerjarenplanning speelt in de beleids- en beheercyclus een centrale rol. Ze geeft zicht op de politieke keuzes en schetst de verwachte financiële ontwikkelingen op lange termijn. Jaarlijks wordt de meerjarenplanning geactualiseerd. Dat is nodig door de gewijzigde economische omstandigheden, nieuwe beleidskeuzes, gewijzigde timing in de uitvoering van investeringen en gewijzigde wetgeving. De wetgeving verplicht de gemeente om een planning op te maken tot en met 2025, waarbij de inkomsten en de uitgaven op het einde van de legislatuur in evenwicht zijn.

DOCUMENT BESLISSING EN DEBAT PRESENTATIE
Gemeentebelastingen 2020 gemeenteraad pubicatiedatum
BBC Meerjarenplan 2020 gemeenteraad pubicatiedatum
Gemeentelijke profielschets gemeenteraad pubicatiedatum
Ontwerp jaarrekening gemeente Jabbeke 2019 gemeenteraad pubicatiedatum
Ontwerp jaarrekening OCMW Jabbeke 2019 gemeenteraad pubicatiedatum
Budgetwijziging gemeente Jabbeke 2019 gemeenteraad pubicatiedatum
Budgetwijziging OCMW Jabbeke 2019 gemeenteraad pubicatiedatum