Identiteit IDENTITEIT 

'Identiteit' is een zeer ruim begrip. In de meest ruime zin van het woord betekent het: 'wat eigen is aan een persoon'. Voor de overheid is identiteit eerder een administratief begrip. Het houdt meestal verband met documenten, procedures en regels. Zo voorziet de federale overheid in verschillende identiteitsdocumenten voor de Belg, waaronder: 

Maar 'identiteit' wil veel meer zeggen dan alleen identiteitsdocumenten. In de Belgische bevolkingsregisters bijvoorbeeld wordt elke administratieve verandering in het leven van de Belg bijgehouden, bijvoorbeeld een huwelijk of een adreswijziging. Ook onze nationaliteit is een belangrijk onderdeel van onze identiteit. In bepaalde gevallen willen sommige mensen van naam en/of voornaam veranderen.