Vreemdelingen DE ELEKTRONISCHE VREEMDELINGENKAART 

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen. De vreemdelingenkaart biedt een heel aantal voordelen.

 DE BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN 

Als een vreemdeling zich als buitenlandse onderdaan in België als zelfstandige wilt vestigen, dan moet hij een beroepskaart hebben. De beroepskaart geeft hem de toestemming een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Een aantal categorieën van buitenlanders is vrijgesteld van beroepskaart. Let wel: de beroepskaart volstaat op zich niet om zich als zelfstandige te vestigen. Ook bepaalde kennis, zoals de basiskennis bedrijfsbeheer of, voor gereglementeerde beroepen, de specifieke beroepsbekwaamheid, wordt geëist.