INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING
Inhoud


Sinds 1 juli 2017 zijn de inkomenscompensatievergoeding en de rentetoelage bij hinder door openbare werken vervangen door de nieuwe, eengemaakte hinderpremie. Sinds 1 januari 2018 kunt u voor die twee maatregelen geen aanvraag meer indienen.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Inkomenscompensatievergoeding

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Rentetoelage bij hinder openbare werken
Hinderpremie bij openbare werken