RENTETOELAGE BIJ HINDER OPENBARE WERKEN
Inhoud


Sinds 1 juli 2017 zijn de rentetoelage bij hinder door openbare werken en de inkomenscompensatievergoeding vervangen door de nieuwe, eengemaakte hinderpremie. Die hinderpremie en de sluitingspremie zijn van toepassing op alle werkzaamheden die gestart zijn sinds 1 juli 2017.Voor werkzaamheden die gestart waren voor 1 juli 2017 kon u nog tot uiterlijk 31 december 2017 een aanvraag voor een rentetoelage indienen. Ook de periode waarvoor een rentetoelage aangevraagd kon worden, liep tot uiterlijk 31 december 2017.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Rentetoelage hinder openbare werken

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Inkomenscompensatievergoeding