CREDITBEWIJZEN HOGER ONDERWIJS BEHALEN VIA EEN CREDITCONTRACT
Inhoud


Schrijf je je in aan een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs in Vlaanderen of in Brussel, dan kan je ook kiezen voor een creditcontract. Een creditcontract sluit je af om 1 of meer creditbewijzen voor 1 of meer opleidingsonderdelen te behalen.Een opleidingsonderdeel is een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten met als doel bepaalde competenties op vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes aan te leren. Een creditbewijs is een attest dat verklaart dat je de competenties van dat opleidingsonderdeel verworven hebt.Je volgt de lessen en legt de examens af samen met de andere studenten.Voor informatie en praktische inlichtingen kan je terecht bij de universiteiten en hogescholen zelf.

Voorwaarden


Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs. Of het instellingsbestuur beslist na een onderzoek dat je bekwaam bent om het opleidingsonderdeel of de opleidingsonderdelen goed te kunnen volgen.Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je slaagt, krijg je een creditbewijs. Je hebt dan ook een vrijstelling voor dat opleidingsonderdeel.

Procedure


Zoek een hogeschool of universiteit of een andere instelling voor hoger onderwijs die de opleiding organiseert waarvan je 1 of enkele opleidingsonderdelen wil volgen. Dat kan via het Hogeronderwijsregister. Sluit een creditcontract af en betaal het studiegeld vóór de uiterste inschrijvingsdatum. De hogescholen en universiteiten bepalen zelf tot wanneer je je kan inschrijven.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
Het studiegeld voor een creditcontract bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte per studiepunt. Het studiegeld wordt jaarlijks aangepast aan de index.Met een creditcontract kom je niet in aanmerking voor een studietoelage.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Diploma hoger onderwijs behalen via een diplomacontract
Diploma of creditbewijzen hoger onderwijs behalen via een examencontract