DIPLOMA HOGER ONDERWIJS BEHALEN VIA EEN DIPLOMACONTRACT
Inhoud


Wil je een diploma hoger onderwijs behalen in Vlaanderen of in een Vlaamse hogeronderwijsinstelling in Brussel, dan kan je ervoor kiezen om je in te schrijven met een diplomacontract. Dat soort contract komt het meeste voor. Je schrijft je in met het doel om een diploma van een opleiding te behalen en je volgt de lessen van die opleiding.Je kan met een universiteit of een hogeschool een diplomacontract afsluiten:
  • Om een diploma van een opleiding te behalen
  • Om een schakel- of voorbereidingsprogramma te volgen
Je volgt de lessen en legt de examens af samen met de andere studenten.Voor informatie en praktische inlichtingen kan je terecht bij de universiteiten en hogescholen zelf.

Voorwaarden


Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs.Het diploma behaal je als volgt:
  • Je slaagt voor een opleidingsonderdeel als je 10 op 20 behaalt. Je krijgt dan een creditbewijs en een vrijstelling.
  • Heb je de creditbewijzen van alle opleidingsonderdelen behaald? Dan slaag je voor de volledige opleiding en heb je recht op het diploma.
  • Heb je niet voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs behaald? Als de instelling oordeelt dat je de doelstellingen van het opleidingsprogramma globaal gehaald hebt, dan kan ze je toch geslaagd verklaren voor het geheel van de opleiding en je het diploma uitreiken.

Procedure


Zoek een hogeschool of universiteit of een andere instelling voor hoger onderwijs die de opleiding van je keuze organiseert. Dat kan via het Hogeronderwijsregister. Sluit een diplomacontract af en betaal het studiegeld vóór de uiterste inschrijvingsdatum. De hogeronderwijsinstellingen bepalen zelf tot wanneer je kan inschrijven.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
Het studiegeld voor een diplomacontract bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte per studiepunt. Het studiegeld wordt jaarlijks aangepast aan de index.Met een diplomacontract kan je in aanmerking komen voor een studietoelage.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Creditbewijzen hoger onderwijs behalen via een creditcontract
Diploma of creditbewijzen hoger onderwijs behalen via een examencontract