TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS (TOAH)
Inhoud


Langdurig zieke leerlingen of leerlingen op moederschapsverlof kunnen thuis of op hun verblijfplaats een aantal uur les krijgen via het zogenaamde Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH).TOAH bestaat in het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Als de leerling terug (minstens) halftijds naar school kan gaan, is TOAH niet meer mogelijk.TOAH is niet te verwarren met huisonderwijs (thuisonderwijs).Lees meer over Tijdelijk onderwijs aan huis.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Huisonderwijs voor leerplichtige kinderen