VERMINDERING VAN DE VERKOOPRECHTEN BIJ RENOVATIE VAN EEN VERWAARLOOSD OF LEEGSTAAND PAND (RENOVATIEABATTEMENT)
Inhoud


U kunt een vermindering van verkooprechten krijgen, als u een pand koopt en renoveert, dat maximum 4 opeenvolgende jaren is geregistreerd als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar.

Voorwaarden


 • Het onroerend goed is sinds maximum 4 opeenvolgende jaren opgenomen in:
  • het leegstandsregister van woningen (lijst beheerd door de gemeente)
  • de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten (lijst beheerd door Departement Omgeving)
  • of in de lijsten van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en verwaarloosde woningen (lijst beheerd door Wonen-Vlaanderen).
 • Het goed moet worden gerenoveerd (hersteld en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwd) waardoor het goed verdwijnt uit de lijsten van ongeschikte en/of onbewoonbare en/of verwaarloosde woningen.
 • Een hoofdverblijfplaats moet worden gevestigd binnen 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) na de registratie van de aankoopakte. Het hoeft niet noodzakelijk de koper te zijn die zijn hoofdverblijfplaats vestigt in het gerenoveerde pand (ook bijvoorbeeld een huurder kan zijn hoofdverblijfplaats er binnen de termijn vestigen om deze voorwaarde te voldoen).
  Het is voldoende dat het goed wordt bewoond binnen de vermelde termijnen van 2 of 5 jaar.
Als één van de voorwaarden niet wordt vervuld, dan gaat het recht op het renovatieabattement verloren en moet het bedrag van het eraan verbonden fiscaal voordeel (naargelang van het geval 3.000, 1.500 of 450 euro) worden terugbetaald.
Daarnaast wordt een belastingverhoging geheven die van rechtswege verschuldigd is wegens het niet voldoen aan de voorwaarden.

Procedure


In de (notariële) akte verklaren de partijen dat:
 • de voorwaarden voor de toepassing van het renovatieabattement vervuld zijn;
 • de voorwaarde van renovatie en vestiging van de hoofdverblijfplaats vervuld zullen worden.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


U kunt genieten van een vermindering van de heffingsgrondslag van 30.000 euro. U betaalt dus
 • 3.000 euro minder verkooprechten (bij 10% registratiebelastingen)
 • 1.500 euro minder verkooprechten bij klein beschrijf (5% registratiebelastingen).

Links


Renovatie-abattement

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst
Wonen-Vlaanderen
Departement Omgeving

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Verkooprechten (Registratiebelastingen)
Vermindering van de verkooprechten voor een bescheiden woning (Klein beschrijf)
Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen
Heffing op de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen
Premie voor bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten voor nieuwe eigenaars