VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR BESCHEIDEN WONING
Inhoud


Als u eigenaar bent van een bescheiden woning, kunt u aanspraak maken op een procentuele vermindering van de onroerende voorheffing. Dit is een automatische vermindering.

Voorwaarden


U komt in aanmerking voor een vermindering van 25%van de onroerende voorheffing voor dit perceel als gelijktijdig aan onderstaande voorwaarden is voldaan op 1 januari van het aanslagjaar.
  • U bent belastingplichtige voor de woning waarvoor de vermindering wordt aangevraagd.
  • U bent op 1 januari van het aanslagjaar in deze woning gedomicilieerd. De vermindering kan alleen voor deze woning worden toegekend.
  • Het totale, niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) van al uw onroerende goederen die in het Vlaams gewest gelegen zijn, is maximaal 745 euro. Houd er rekening mee dat als u eigenaar of mede-eigenaar bent van meerdere onroerende goederen, u mogelijk niet in aanmerking komt voor deze vermindering.

Procedure


De vermindering voor bescheiden woning wordt automatisch toegekend. Als u een aanslagbiljet krijgt waar geen vermindering op staat voor bescheiden woning en u meent dat u toch in aanmerking komt, dan moet u schriftelijk bezwaar indienen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De vermindering bedraagt 25%van de onroerende voorheffing.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Verhoogde vermindering van de onroerende voorheffing voor bescheiden woning
Onroerende voorheffing