VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR BESCHEIDEN WONING
Inhoud


Als u eigenaar bent van een bescheiden woning, kunt u aanspraak maken op een procentuele vermindering van de onroerende voorheffing. Dit is een automatische vermindering.

Voorwaarden


U komt in aanmerking voor een vermindering van 25% van de onroerende voorheffing voor dit perceel als gelijktijdig aan onderstaande voorwaarden is voldaan op 1 januari van het aanslagjaar.
  • U bent belastingplichtige voor de woning waarvoor de vermindering wordt toegekend.
  • U bent op 1 januari van het aanslagjaar in deze woning gedomicilieerd. De vermindering kan alleen voor deze woning worden toegekend.
  • Het totale, niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) van al uw onroerende goederen die in het Vlaams gewest gelegen zijn, is maximaal 745 euro. Hou er rekening mee dat als u eigenaar of mede-eigenaar bent van meerdere onroerende goederen, u mogelijk niet in aanmerking komt voor deze vermindering. Aandelen in naakte eigendom worden niet meegeteld voor de bepaling van het totale KI.

Procedure


De vermindering voor bescheiden woning wordt automatisch toegekend.Als u een aanslagbiljet krijgt waar geen vermindering op staat voor bescheiden woning en u meent dat u toch in aanmerking komt, dan moet u een bezwaar indienen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Tarief
De vermindering bedraagt 25% van de onroerende voorheffing.

Links


Vermindering onroerende voorheffing voor bescheiden woning

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Verhoogde vermindering van de onroerende voorheffing voor bescheiden woning
Onroerende voorheffing