VERHOOGDE VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR BESCHEIDEN WONING
Inhoud


Als u eigenaar bent van een bescheiden nieuwbouwwoning kunt u aanspraak maken op een verhoogde vermindering van de onroerende voorheffing. Een bescheiden woning is een woning met een kadastraal inkomen (KI) van 745 euro of minder.

Voorwaarden


U komt in aanmerking voor een verhoogde vermindering van de onroerende voorheffing als:
  • u op 1 januari van het aanslagjaar in deze woning bent gedomicilieerd (ingeschreven in het bevolkingsregister)
  • het totale KI van uw in het Vlaamse Gewest gelegen goederen niet hoger is dan 745 euro
  • u de woning hebt laten bouwen of nieuw hebt aangekocht, met andere woorden dat de woning nog niet eerder in gebruik is genomen.

Procedure


Deze verhoogde vermindering moet u éénmalig aanvragen met het aanvraagformulier bij de Vlaamse Belastingdienst. Voeg een kopie van uw aanslagbiljet bij als dat mogelijk is.De verhoogde vermindering krijgt u 5 jaar lang. De periode van 5 jaar begint met het eerste jaar waarvoor onroerende voorheffing verschuldigd is (dat is het jaar dat volgt op het jaar van ingebruikname). Na 5 jaar is de vermindering gewoon weer 25% (als u nog aan de bovenstaande voorwaarden voldoet).Als u een aanslagbiljet hebt ontvangen waar de verhoogde vermindering (50%) niet op staat, moet u bezwaar indienen.De Vlaamse Belastingdienst kan 5 jaar teruggaan in de tijd als u de aangifte laattijdig doet of als u bezwaar indient.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Tarief
De verhoogde vermindering bedraagt 50% van de onroerende voorheffing.

Links


Verhoogde vermindering van de onroerende voorheffing voor een bescheiden woning

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vermindering van de onroerende voorheffing voor bescheiden woning
Onroerende voorheffing