KENNISGEVING VOOR UITZENDING DOOR EEN TELEVISIE-OMROEP
Inhoud


Om te mogen uitzenden moeten particuliere televisie-omroeporganisaties een kennisgeving doen bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).

Voorwaarden


procedure

Procedure


Kennisgevingsdossiers kunnen op ieder moment worden ingediend. Er is wel wat tijd vereist voor administratief onderzoek, dus dien uw dossier tijdig in.De omroeporganisatie die een kennisgeving heeft ingediend kan met dienstenverdelers onderhandelen met het oog op doorgifte van het televisiesignaal. Het is pas op dat moment dat beslist wordt of het omroepprogramma analoog dan wel in een digitaal pakket wordt doorgegeven.Contacteer de VRM via het online contactformulier.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
Een uitzondering vormen de regionale televisieomroeporganisaties. Daarvan worden slechts 11 erkend door de Vlaamse Regering, evenwichtig verdeeld over de verschillende Vlaamse provincies.

Links


Vlaamse Regulator voor de Media

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning en vergunning van een radio-omroep