ERKENNING EN VERGUNNING VAN EEN RADIO-OMROEP
Inhoud


Om te mogen uitzenden hebben particuliere radio-omroeporganisaties een erkenning en een zendvergunning nodig.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Erkenning

  • De erkenning wordt gegeven door de Vlaamse Regering.
  • Aanvraagdossiers voor een erkenning kunnen enkel worden ingediend nadat in het Belgisch Staatsblad een oproep is verschenen waarin onder andere de locatie en de geografische coördinaten worden vermeld. Zolang er in het Belgisch Staatsblad geen oproep is verschenen, is het niet mogelijk om kandidatuurdossiers in te dienen.

Zendvergunning

  • De zendvergunning wordt toegekend door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).
  • De zendvergunning bevat een aantal technische parameters zoals het type uitzendtoestel, de hoogte van de antenne, het maximaal vermogen waarmee mag worden uitgezonden, de lengte van de kabel en de precieze opstellingsplaats van de zendinstallatie.
  • Contacteer de VRM via het contactformulier. Kies als onderwerp voor "Vragen m.b.t. het aanbieden van radio-/televisie-uitzendingen".

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Radio-omroepen erkenning en vergunning
Vlaamse Regulator voor de Media

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Kennisgeving voor uitzending door een televisie-omroep