ERKENNING ALS TECHNICUS STOOKOLIETANKS
Inhoud


U hebt een Vlaamse erkenning nodig als ‘technicus stookolietanks/stookolietechnicus’ als u een stookolietank voor de verwarming van een gebouw controleert.Erkende technici stookolietanks in het Vlaamse Gewest hebben een persoonlijk erkenningsnummer: het begint met de letters SV, gevolgd door 5 cijfers (bijvoorbeeld SV00022 of SV56489) of is van de vorm ERK/TS/XXXXXX (bijvoorbeeld ERK/TS/123456).Download de overzichtslijst met erkende technici stookolietanks.

Voorwaarden


Om erkend te worden als technicus stookolietanks, moet u voldoen aan:
 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks, uitgereikt door een erkend opleidingscentrum.
Meer info vindt u in art. 8 VLAREL (algemene erkenningsvoorwaarden) en art. 17 VLAREL (bijzondere erkenningsvoorwaarden).

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende technicus moet u voldoen aan enkele verplichtingen om erkend te blijven. Meer info over de verplichtingen voor erkende technici stookolietanks.

Procedure


 1. U volgt een opleiding en legt een examen af om een certificaat van bekwaamheid in de controle en het onderhoud van stookolietanks te verkrijgen:
 1. Registreer u voor de erkenning als ‘technicus stookolietanks’ via het zelfbeheerloket ‘mijn VLAREL-erkenning’ van het Departement Omgeving. U dient hiervoor aan te melden met uw eID. Zonder registratie, kunt u niet aan de slag.
Eens u een certificaat van bekwaamheid hebt behaald en u zich geregistreerd hebt, ontvangt u een e-mail met uw erkenningsnummer en verdere praktische info. Het erkenningsnummer begint met de letters SV, gevolgd door 5 cijfers (bijvoorbeeld SV00022 of SV56489) of is van de vorm ERK/TS/XXXXXX (bijvoorbeeld ERK/TS/123456).

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Retributie
Als technicus stookolietanks moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.
 • Voor 2024 bedraagt de jaarlijkse retributie: 34 euro.
 • Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving


Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning als technicus vloeibare brandstof of technicus gasvormige brandstof