ERKENNING ALS TECHNICUS VLOEIBARE BRANDSTOF, GASVORMIGE BRANDSTOF EN VERWARMINGSAUDIT
Inhoud


Technici die instaan voor keuring, onderhoud en audit van de centrale verwarming, moeten hiervoor erkend zijn.
  Op de website van het Departement Omgeving vindt u de erkende technici in de overzichtslijsten van erkende personen (selecteer daar 'Technici gasvormige brandstof', 'Technici vloeibare brandstof' of 'Technici verwarmingsaudit').

  Voorwaarden


  • Er zijn drie verschillende soorten erkenning als technicus mogelijk:
   • erkenning als 'technicus vloeibare brandstof'
   • erkenning als 'technicus gasvormige brandstof'
   • erkenning als 'technicus verwarmingsaudit'.
  • De erkenning wordt van rechtswege verleend aan een persoon die in het bezit is van een certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof, gasvormige brandstof en verwarmingsaudit. Dat certificaat moet uitgereikt zijn door een erkend opleidingscentrum.
  • Technici moeten zich minstens 5-jaarlijks bijscholen in een erkende opleidingsinstelling.

  Procedure


  Opleiding

  U schrijft zich in bij een erkende opleidingsinstelling naar keuze. U vindt de erkende opleidingscentra in deze overzichtslijsten (selecteer 'opleidingscentra technici vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit').Contacteer steeds de opleidingsinstelling voor meer informatie omtrent de inschrijving en exacte opleidingsdata.

  Examen en certificaat met erkenningsnummer

  Na de opleiding, legt u het bijbehorende examen af. Als u geslaagd bent voor het examen, krijgt u een certificaat met erkenningsnummer. Erkende technici in het Vlaamse Gewest hebben een persoonlijk erkenningsnummer
  • beginnend met de letters TV, gevolgd door 5 cijfers voor vloeibare brandstof (bv. TV12459)
  • met de letters GV, gevolgd door 5 cijfers voor gasvormige brandstof (bv. GV00234)
  • of met de letters VA, gevolgd door 5 cijfers voor verwarmingsaudit (bv. VA00234).

  Bijscholing

  Voor de bijscholing schrijft u zich in bij een erkende opleidingsinstelling naar keuze. U vindt de erkende opleidingscentra in deze overzichtslijsten (selecteer 'opleidingscentra technici vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit').Contacteer de opleidingsinstelling voor meer informatie over de inschrijving en de exacte bijscholingsdata.

  Wat Meebrengen


  bedrag

  Bedrag


  Als erkende technicus moet u een jaarlijkse toezichtsretributie betalen. Deze retributie is voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning. U ontvangt automatisch een eerste betalingsuitnodiging in het jaar nadat u het erkenningsbewijs hebt verkregen.Sinds 1 januari 2020 moet de toezichtsretributie jaarlijks betaald worden (en niet langer 5-jaarlijks bij het volgen van de opleiding of bijscholing).
  Voor personen die in de afgelopen jaren nog een 5-jaarlijkse toezichtsretributie hebben betaald, werd er een overgangsregeling voorzien. Zij moeten de eerstkomende jaren geen retributie betalen. De technicus gasvormige brandstof moet voor de erkenning van de uitbreidingsmodule GII geen bijkomende retributie betalen.

  Regelgeving


  Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

  Links


  Informatie voor erkende technici centrale verwarming

  BevoegdeOverheidsdiensten


  Vlaamse overheid

  AfleverendeDiensten


  Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

  Geografische Toepassingsgebieden


  Vlaamse Gewest

  Verwante producten


  Erkenning als technicus stookolietanks