ERKENNING ALS TECHNICUS VLOEIBARE BRANDSTOF, GASVORMIGE BRANDSTOF EN VERWARMINGSAUDIT
Inhoud


Technici die instaan voor keuring, onderhoud en audit van de centrale verwarming, moeten hiervoor erkend zijn.
  Op de website van het Departement Omgeving vindt u de erkende technici in de overzichtslijsten van erkende personen (selecteer daar 'Technici gasvormige brandstof', 'Technici vloeibare brandstof' of 'Technici verwarmingsaudit').

  Voorwaarden


  • Er zijn drie verschillende soorten erkenning als technicus mogelijk:
   • erkenning als 'technicus vloeibare brandstof'
   • erkenning als 'technicus gasvormige brandstof'
   • erkenning als 'technicus verwarmingsaudit'.
  • De erkenning wordt van rechtswege verleend aan een persoon die in het bezit is van een certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof, gasvormige brandstof en verwarmingsaudit. Dat certificaat moet uitgereikt zijn door een erkend opleidingscentrum.
  • Technici vloeibare en gasvormige brandstof moeten bijkomend een geldig bewijs van betaling van de retributie voorleggen.
  • Technici moeten zich minstens 5-jaarlijks bijscholen in een erkende opleidingsinstelling.

  Procedure


  Opleiding

  U schrijft zich in bij een erkende opleidingsinstelling naar keuze. U vindt de erkende opleidingscentra in deze overzichtslijsten (selecteer 'opleidingscentra technici vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit').Op de website van het Departement Omgeving vindt u ook een kalender met examendatums voor opleidingen brandertechnici. Contacteer steeds de opleidingsinstelling voor meer informatie omtrent de inschrijving en exacte opleidingsdata.

  Examen en certificaat met erkenningsnummer

  Na de opleiding, legt u het bijbehorende examen af. Als u geslaagd bent voor het examen en de retributie hebt betaald, krijgt u een certificaat met erkenningsnummer. Erkende technici in het Vlaamse Gewest hebben een persoonlijk erkenningsnummer
  • beginnend met de letters TV, gevolgd door 5 cijfers voor vloeibare brandstof (bv. TV12459)
  • met de letters GV, gevolgd door 5 cijfers voor gasvormige brandstof (bv. GV00234)
  • of met de letters VA, gevolgd door 5 cijfers voor verwarmingsaudit (bv. VA00234).

  Bijscholing

  Voor de bijscholing schrijft u zich in bij een erkende opleidingsinstelling naar keuze. U vindt de erkende opleidingscentra in deze overzichtslijsten (selecteer 'opleidingscentra technici vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit').Op de website van het Departement Omgeving vindt u ook een kalender met examendatums voor opleidingen brandertechnici. Contacteer de opleidingsinstelling voor meer informatie over de inschrijving en de exacte bijscholingsdata.

  Wat Meebrengen


  bedrag

  Bedrag


  U moet een retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als
  • technicus vloeibare brandstof
  • technicus gasvormige brandstof (alleen voor de module G1)
  • technicus verwarmingsaudit
  De technicus gasvormige brandstof moet dus voor de erkenning van de uitbreidingsmodule G2 geen bijkomende retributie betalen.

  Regelgeving


  Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

  Links


  Informatie voor erkende technici centrale verwarming

  BevoegdeOverheidsdiensten


  Vlaamse overheid

  AfleverendeDiensten


  Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

  Geografische Toepassingsgebieden


  Vlaamse Gewest

  Verwante producten


  Erkenning als technicus stookolietanks