ERKENNING ALS OPLEIDINGSCENTRUM VOOR KLIMAATREGELINGSSYTEMEN IN BEPAALDE MOTORVOERTUIGEN
Inhoud


Opleidingscentra die een opleiding inzake de terugwinning van broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen willen organiseren, moeten een erkenning hebben. U kunt de lijst van al deze erkende opleidingscentra opzoeken via de overzichtslijsten (selecteer 'Opleidingscentra technici klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen').

Voorwaarden


  • Op de website van het Departement Omgeving staan alle voorwaarden opgesomd.
  • De erkenning is van onbepaalde duur zolang het opleidingscentrum alle verplichtingen nakomt.

Procedure


  • Op de website van het Departement Omgeving staat het aanvraagformulier en de indienmogelijkheden.
  • Er kan bij het opleidingscentrum een plaatsbezoek worden uitgevoerd ter controle van onder meer de beschikbare didactische uitrusting.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen