ERKENNING ALS OPLEIDINGSCENTRUM VOOR KLIMAATREGELINGSSYTEMEN IN BEPAALDE MOTORVOERTUIGEN
Inhoud


Opleidingscentra die een opleiding inzake de terugwinning van broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen willen organiseren, moeten een erkenning hebben. U kunt de lijst van al deze erkende opleidingscentra opzoeken via de overzichtslijsten (selecteer 'Opleidingscentra technici klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen').

Voorwaarden


  • Op de website van het Departement Omgeving staan alle voorwaarden opgesomd.
  • De erkenning is van onbepaalde duur zolang het opleidingscentrum alle verplichtingen nakomt.

Procedure


  • Op de website van het Departement Omgeving staat het aanvraagformulier en de indienmogelijkheden.
  • Er kan bij het opleidingscentrum een plaatsbezoek worden uitgevoerd ter controle van onder meer de beschikbare didactische uitrusting.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Erkenning aanvragen als opleidingscentrum voor klimaatregelingssytemen in bepaalde motorvoertuigen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen